Verd og lese

Ettertanken uke 23

Gud er raus

«En såmann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt: noe hundre, noe seksti, noe tretti ganger det som ble sådd. Den som har ører, hør!» Matteus 13, 3b-9

Denne lignelsen kan leses på flere måter. En måte er å legge merke til såmannen. Såmannen er et bilde på Gud. 
Såmannen i lignelsen sår raust. Det er nærmest som han ødsler med såkornet. Han sår også der hvor sjansene for at det skal bli god avling er svært sparsom. Lignelsen blir da en kraftfull illustrasjon av Guds natur. Såmannen reflekterer Guds generøse og grenseløse nåde. Han holder ikke tilbake sitt livgivende ord og sin kjærlighet fra noen, uansett hva man måtte tenke om deres mottakelighet eller respons.
Det er jo fra et økonomisk og fornuftig synspunkt ikke så bra og ødsle bort såkorn på steder der man vet at avlingen vil bli liten. Men det sier noe om Gud. Ved å så frø selv på steder hvor høsten sannsynligvis vil være sparsom, viser såmannen at Guds budskap og
kjærlighet gjelder alle, absolutt mennesker, ikke bare de som anses sannsynlige for å respondere positivt. Denne inkluderingen demonstrerer Guds universelle kjærlighet og ønske om at alle skal høre evangeliet. 
Såmannens handlinger antyder at Gud har håp og tålmodighet for alle mennesker. Selv om det umiddelbare resultatet ikke er fruktbart, gir Gud fortsatt muligheter for vekst og forandring. Guds vilje til å så frø i alle typer jord symboliserer Hans ikke-diskriminerende natur. Guds nåde og muligheten for frelse tilbys til alle, uavhengig av deres nåværende tilstand eller tidligere handlinger. Såmannens generøsitet indikerer tro på potensialet i alle jordtyper (mennesker) for å bære frukt.

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

post@fredbap.net

Orgnr: 871494592
Følg oss
Powered by Cornerstone