Vi tror

Vi tror

 

Vi tror at Gud er opphavet til universet og alt som fyller det. Bare Gud er evig, alt annet er skapt av ham og holdes oppe ved hans Ord.

 

Vi tror at skaperverket er Guds eiendom, og at mennesket er satt til å forvalte det til Guds ære og til beste for livet på jorden.

 

Vi tror på en treenig Gud som eksisterer som Far, Sønn og Ånd, og at Han er ufattelig mye større enn vi kan tenke oss i sin kraft, rettferdighet, godhet, nåde og kjærlighet.

 

Vi tror at alle mennesker er unike og har verdighet fordi de er skapt av Gud i Hans eget bilde. og har uendelig verdi fordi de er elsket av Gud langt utover vår fatteevne og målestokk. Vi tror alle mennesker har samme verdi for Gud uansett alder, kjønn, etnisitet og tro.

 

Vi tror at Gud har åpenbart sannheten om seg selv gjennom Jesus Kristus og Bibelen, som er vår unike og autoritative rettesnor i tro og liv.

 

Vi tror at årsaken til lidelse og smerte i verden skyldes at mennesket har vendt seg bort fra Gud og blitt fremmedgjort for Han, for hverandre, fra oss selv og fra skaperverket.

 

Vi tror at Gud ikke vil at synd og lidelse skal få siste ord, men at Han er tilstede for å frelse, gjenopprette og forsone alt Han har skapt med seg selv

 

Vi tror at Gud har uttrykt seg selv gjennom sin sønn Jesus Kristus, som levde, lærte, døde og gjenoppsto for vår skyld. Vi tror at den eneste veien til Gud går gjennom troen på Jesu stedfortredende død. Jesus er vår mester og herre, vår lærer og frelser og venn og bror, han regjerer for all evighet med sin Far og Den Hellig Ånd.

 

Vi tror at vi gjennom troen og dåpen får del i et nytt liv og får den Hellige Ånds gave til utrustning, veiledning og trøst. Vi praktiserer dåpen på bekjennelse av troen på Jesus. Den finner derfor sted når et menneske har kommet til tro på Jesus.

 

Vi tror menigheten er det felleskap som Gud bruker for å bringe sin kjærlighet, helbredelse og vekst til mennesker som Han har kalt til å være Hans disipler.

 

Vi tror at denne verden vil ha sin ende. At Jesus vil komme tilbake, og kjærlighet og rettferdighet vil seire, og Gud vil sette verden i rett skikk, og at de som døde i troen på ham vil stå opp og leve sammen med Ham på en nyskapt jord.

 

Vi hevder full religionsfrihet. Vårt ideal er en fri kirke i en fri stat, hvor alle trossamfunn er likestilt overfor staten.

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

post@fredbap.net

Orgnr: 871494592
Følg oss
Powered by Cornerstone