Husgrupper

I Fredrikstad Baptistkirke har vi to husgrupper som møtes hjemme hos hverandre for å dele livet, samtale om tro og be sammen. Søndagens preken er ofte utgangspunktet for samtalen. Husgruppen er et sted der troen kan levendegjøres på en naturlig måte i ett trygt miljø, der alle kan komme med sitt. Å samles i hjemmene gjorde man også på den første kristne tid, til felleskap, omsorg, bønn og undervisning. Vi tror at også at ekte, pålitelige og livsnære felleskap er den beste måten og vokse på, både som enkeltpersoner og som menighet.

Vi ønsker at det som skal kjennetegne gruppene i vår menighet er:

- I våre husgrupper er det trygt å være seg selv og være ærlig med livet og troen

- I våre husgrupper ønsker vi å vokse, både åndelig og i antall.

- I våre husgrupper hjelper vi hverandre med tro og liv.

- I våre husgrupper er det åpent og ønskelig at man kan ta med seg sine venner.

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

post@fredbap.net

Orgnr: 871494592
Følg oss
Powered by Cornerstone