Gudstjeneste

Fredrikstad Baptistmenighet er en gudstjenestefeirende menighet. Hver søndag kl 11.00 er det gudstjeneste i kirken. (Bortsett fra juli måned)

Gudstjenesten skjer på tre steder, dels i kirkesalen for ungdommer og voksne, og dels i vår søndagsskole som er barnas egen gudstjeneste. Alle barn mellom 3 og 14 samles i egne lokaler for bibelfortellinger, sang og lek. For de minste barna har vi også et lekerom.

Du behøver ikke være medlem hos oss eller andre steder for å delta i våre gudstjenester. Det samme gjelder all vår virksomhet.

Gudstjenesten ønsker vi skal preges av glede, ekthet og gudsnærvær. Preken, lovsang, felleskap og bønn er de byggesteiner som utgjør samlingen. Som oftest preker menighetens pastor, men også andre deltar med preken. Vi ønsker å gjøre Bibelens budskap relevant og forståelig for dagens mennesker. I gudstjenesten gis det rom for bønn, tenne lys, skrive ned en bønn eller få personlig forbønn for konkrete behov.

Felleskapet mellom oss som er tilstede på gudstjeneste er viktig, når vi synger, tilber og lytter sammen. Men også småpraten rundt bordene etter gudstjenesten over en kopp kaffe og noe å bite i fyller en viktig funksjon.

Vi ønsker at vår gudstjeneste skal være en plass for å møte Gud og hverandre og ett sted der alle kjenner seg velkommen!

 

Vanlige spørsmål om gudstjenesten, se her

 

 

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

post@fredbap.net

Orgnr: 871494592
Følg oss
Powered by Cornerstone