Bønn

Vi har våre bønnemøter på annen hver tirsdag. Se i kalenderen når de er. Bønnemøtene begynner kl 18.30 og varer til 20.00

Det er Esther Kamau som leder bønnemøtene, og de er åpne for alle. Husk å ta med Bibel.

Har du bønnemner til bønnemøtene så kan du sende dem på epost.

Bønn er selve kjernen i det å tro. Bønn er selve hjerteslagene i livet med Gud. Bønn er håp uttrykt i handling. Du ber til en du ikke kan se og ikke fysisk kan høre. Bønn er en stadig pågående samtale med en usynlig men nærværende Gud, noen ganger også kledd i ord. Bønn er å vandre håpets vei, en prosess mot å bli kjent med den evige, han som var og som er og som blir. Bønn er derfor også selve pulsslagene i menighetens liv.

Bønn er å invitere Gud:

...inn i livet.

"Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg." (Åp 3:20)

... inn i mine bekymringer.

"Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere." (1 Pet 5:7)

... inn i min fremtid

"Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn." (Sal 37:5)

... inn i mine problemer.

"Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære.." (Sal 50:15)

... inn i mine smerter.

"I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt." (1Sam 1:10)

... inn i mine gleder.

"Men alle som søker tilflukt hos deg, skal glede seg, alltid skal de juble. Du verner dem. De fryder seg i deg, de som elsker ditt navn." (Sal 5:12)
"Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste." (Sal 9:3)

Fil 4, 4 – 7:
Vær ikke bekymret for noe!
Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud.
Be og kall på ham med takk!
Og Guds fred, som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Bønn

Herre, jeg kommer til deg i bønn,
kommer med all min bagasje,
tanker og følelser,
glede og sorg,
ærlig og uten staffasje.
Du tar imot meg, det stoler jeg på.
Breddfull av kjærlighet ser du meg nå,
lar meg få hvile hos deg,
lar meg få hvile hos deg.

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

post@fredbap.net

Orgnr: 871494592
Følg oss
Powered by Cornerstone