Konfirmasjon

Vi har supert tilbud for konfirmanter.

Vi har felles opplegg sammen med andre baptistmenigheter i Østfold. Istedenfor de tradisjonelle samlingene annenhver uke, så drar vi på fire leirer. Leir én, to og fire foregår på vårt eget leirsted, KornsjøbuktaDer får konfirmanter lære om viktige temaer som Bibel, mobbing, etikk og generelt om kristen tro.

Den tredje leiren er på Vegårtun leirsted i Vegårshei. Der er vi sammen med konfirmanter fra Vestlandet og Sørlandet i tillegg.

Konfirmantopplegget i baptistkirken er åpent for alle. Det kreves verken tilhørighet eller dåp for å være med, da vi som baptistmenigheter legger vekt på at konfirmantåret skal være et år med undervisning i den kristne tro. Vi bekrefter ikke dåp gjennom vårt konfirmantarbeid, slik Den norske kirke gjør, men vi bekrefter at den enkelte konfirmant er verdifull, elsket og skapt med en hensikt.

VI tar utgangspunkt i et undervisningsopplegg som heter TenTroDet er et opplegg som brukes av menigheter i hele landet. Vi har gjort en del tilpasninger på dette opplegget, og har funnet ett opplegg som vi opplever funker bra, og som konfirmantene selv gir positiv tilbakemelding på.

Konfirmantåret avsluttes med høytidsgudstjeneste i Fredrikstad Baptistkirke den første søndagen i mai kl. 11.00.
Konfirmasjonsåret koster kr. 1500,- som inkluderer mat og opphold alle fire helger og felles transport til og fra Vegårshei.

Ta kontakt med Arild B. Svendsen (Mob 928 64 772 eller epost) om du ønsker å være konfirmant i Baptistkirken

Last ned brosjyre her

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

post@fredbap.net

Orgnr: 871494592
Følg oss
Powered by Cornerstone