2021-12-18
Vi synger julen inn, søndag 19. desember 2021.

 

Velkommen til digital "Vi synger julen inn" i Fredrikstad Baptistkirke. Her finner du det du trenger for å kunne feire dagens gudstjeneste hjemme, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene og leser de ulike bibeltekstene.

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt.

 

Preludium:  Once in Royal Davids city, Kings college Cambridge choir. 

Inngangsord og bønn: 

Ved Astrid Alvim

Fellessang 1: Tenn lys, Skeie/Tveit. 

Lesning 1. Syndefallet. 

Vi synger julen inn, søndag 19. desember 2021.

1. Mos. 3, 8-19.
Da hørte de lyden av HERREN Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for HERREN Gud blant trærne i hagen. Men HERREN Gud ropte på mannen og sa: «Hvor er du?» Han svarte: «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han: «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte: «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste.» HERREN Gud spurte kvinnen: «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte: «Slangen narret meg, og jeg spiste.»


Da sa HERREN Gud til slangen:
«Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde dette.
På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager.
Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt.
Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.»
Til kvinnen sa han: «Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn, med smerte skal du føde.
Du skal begjære din mann, og han skal herske over deg.»
Og til mannen sa han: «Fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet
som jeg forbød deg å spise av, er jorden forbannet for din skyld.
Med strev skal du nære deg av den alle dine levedager.
Den skal la torn og tistel spire fram for deg,
og du skal spise det som vokser på marken.
Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden,
for av den er du tatt.
Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.»

Fellessang 2: Det hev ei Rose sprunge, Aurora. 

Lesning 2. Abrahams pakt. 

Vi synger julen inn, søndag 19. desember 2021.

1. Mos. 22, 15-18.

Da ropte HERRENS engel til Abraham fra himmelen for andre gang og sa: «Jeg sverger ved meg selv, sier HERREN: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ætt skal innta fiendens porter. Ved din ætt skal alle folkeslag på jorden velsigne seg fordi du hørte på meg.»

Duett med Anna og Emma Levcenko,  Må Gud velsigne deg. 

Lesning 3. Profeti om Messias, Jesus verdens lys. 

Vi synger julen inn, søndag 19. desember 2021.

Jesaja 9, 2 og 6-7.

Det folket som vandrer i mørket,
ser et stort lys.
Over dem som bor i dødsskyggens land,
stråler lyset fram.

For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.
Så skal herreveldet være stort
og freden uten ende
over Davids trone og hans kongerike.
Han skal gjøre det fast og holde det oppe
ved rett og rettferdighet
fra nå og for alltid.
HERREN over hærskarene skal gjøre dette
i sin brennende iver.

Fellessang 3: Nå er den hellige time (En stjerne skinner) 

Lesning 4. Profeti om Betlehem. 

Vi synger julen inn, søndag 19. desember 2021.

Mika 5, 1-3.

Du, Betlehem, Efrata,
minst blant slektene i Juda!
Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
Hans opphav er fra gammel tid,
fra eldgamle dager.
Derfor skal han overgi dem,
helt til tiden er kommet da hun som skal føde, har født.
Da skal resten av hans brødre
komme tilbake til Israels barn.
Han skal stå og gjete i HERRENS kraft,
i HERREN sin Guds høye navn.
Og de skal bo trygt,
for nå rekker hans makt til jordens ender.

Fellessang 4: Mitt hjerte alltid vanker, Nordic voices

Lesning 5. Elisabeth og Maria venter barn, Maria møter Gabriel. 

Vi synger julen inn, søndag 19. desember 2021.

Luk. 1. 26-38.

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne:
«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.
Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte:
«Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født,
være hellig og kalles Guds Sønn.
Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Fellessang 5: Mary, did you know, Cee Lo Green.  

Lesning 6. Josef og Maria i trøbbel, men en drøm forklarer for Josef hva som skal skje.  

Vi synger julen inn, søndag 19. desember 2021.

Matt. 1, 18-23. 

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten:
Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
og de skal gi ham navnet Immanuel
– det betyr: Gud med oss.

Sang 6: O come, o come Emmanuel. For King&Country:

Lesning 7. Gjeterne møter englene som synger og forteller. 

Vi synger julen inn, søndag 19. desember 2021.

Luk. 2, 8-16.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»
Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.

Fellessang 7: Å kom nå med lovsang, Nidarosdomens guttekor:

Lesning 8. Jesus, Herodes og de tre vise menn. 

Vi synger julen inn, søndag 19. desember 2021.

Matt. 2, 1-12.

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:
Du Betlehem i Juda land
er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.
For fra deg skal det komme en fyrste
som skal være hyrde for mitt folk Israel.»
Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.

Fellessang 8: Himlen i mitt favn 

Lesning 9. «Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss»

Vi synger julen inn, søndag 19. desember 2021.

Joh, 1, 1-14.

I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.
Det som ble til i ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.
Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.
Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
Det sanne lys,
som lyser for hvert menneske,
kom nå til verden.
Han var i verden,
og verden er blitt til ved ham,
men verden kjente ham ikke.
Han kom til sitt eget,
og hans egne tok ikke imot ham.
Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.
De er ikke født av kjøtt og blod,
ikke av menneskers vilje
og ikke av manns vilje,
men av Gud.
Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

Fellessang 9: Det kimer nå til julefest/Jeg synger julekvad: Synne Økland Schøld: 

Bønn og velsignelsen

Ved pastor Atle H. Eidem

Postludium: Joy to the world (var) (Tim Brumfield) 

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone