2021-05-30
Digital gudstjeneste søndag 30. mai 2021

 

Velkommen til digital gudstjeneste i Fredrikstad Baptistkirke. Her finner du det du trenger for aktivt å kunne være deltagende i dagens gudstjeneste, hjemmefra, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, i dag er det Bjørg Haugstulen som har funnet frem sangene, vi ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene og hører på samme preken. 

Last ned støtteark til gudstjenesten her

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt.

1. Preludium

Barn, ikkje tenar – Morten Samuelsen

 

2. Inngangsbønn

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Gode Far og Gud,
Led meg fra død til liv,
fra falskhet til sannhet.
Led meg fra fortvilelse til håp,
fra frykt til tillit.
Led meg fra hat til kjærlighet,
fra svik til trofasthet.
Led meg fra sorg til glede,
fra uro til din fred,
la alt dette gode fra deg fylle mitt hjerte og vår gudstjeneste. 

Takk at du er midt iblant oss - også når vi samles hver for oss. 
La vårt hus bli ditt hus,
når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom oss riktig nær,
så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Treenige Gud, vi legger frem for deg våre dypeste lengsler, våre feilsteg, ja hele våre liv.  
Kom oss i møte med tilgivelse og nåde! 
Velsign vår gudstjeneste,
så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 
Amen

3. Sang

Hold ut mitt barn – Marit og Irene

 

4. Skriftlesning

(Er dere flere sammen kan dere dele på å lese høyt)

Femte Mosebok 7, 7 -9
Når HERREN hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene. Men fordi HERREN elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte HERREN dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut fra slavehuset, fra faraos, egypterkongens, hånd. Så vit da at det er HERREN din Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud,

Johannes evangeliet 14, 1-7
La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»

Første Johannes brev 2, 18-25
Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid. De kom fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært av oss, ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss. Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten. Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Den som fornekter Sønnen, har ikke fellesskap med Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også fellesskap med Faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli værende i dere. For dersom det dere har hørt fra begynnelsen, blir i dere, vil også dere bli værende i Sønnen og i Faderen. Og dette er det han har lovet oss: det evige liv.

5. Fellessang

Strømmer av nåde – David Andre Østby.

 

 

6. Kollekt

Gi din gave til menigheten

VIPPS

Menigheten drives i det store og hele av frivillige gaver. Bibelen oppmuntrer oss til å gi rikelig og med glede, som en respons i takknemlighet til Gud som har gitt deg alt! (2. Kor 8, 2-3) 

Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

Tusen takk for din gave!

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere til stede)

Andre Samuelsbok 9
David spurte: «Finnes det ennå noen igjen av Sauls hus? Da vil jeg vise godhet mot ham for Jonatans skyld.» Det var en tjener fra Sauls hus som het Siba. Han ble kalt til David, og kongen spurte ham: «Er du Siba?» «Til tjeneste», svarte han. Da spurte kongen: «Er det ikke en eneste igjen av Sauls hus, så jeg kan vise ham Guds godhet?» Siba svarte kongen: «En av Jonatans sønner lever ennå. Han har en lammelse i føttene.» «Hvor er han?» spurte kongen. Siba svarte: «Han er hjemme hos Makir, sønn av Ammiel, i Lo-Debar.» Da sendte kong David bud og hentet ham hjemme hos Makir, sønn av Ammiel, i Lo-Debar.

Da Mefibosjet, sønn av Jonatan, sønn av Saul, kom til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. David sa: «Mefibosjet!» Han svarte: «Her er din tjener.» David sa til ham: «Vær ikke redd! For jeg vil vise godhet mot deg for din far Jonatans skyld. Du skal få igjen all den jorden som tilhørte din far Saul. Og du skal alltid spise ved mitt bord.» Da bøyde han seg igjen og sa: «Hva er vel jeg, din tjener? Hvorfor bryr du deg om en død hund som meg?»

Men kongen kalte på Siba, Sauls tjener, og sa til ham: «Alt det som har tilhørt Saul og hans hus, gir jeg til din herres sønn. Men du og sønnene dine og tjenerne dine skal dyrke jorden og høste inn for ham. Det skal Mefibosjet, din herres sønn, leve av, og han skal alltid spise ved mitt bord.» Siba hadde femten sønner og tjue tjenere. Han svarte kongen: «Din tjener skal gjøre alt det min herre kongen pålegger ham.»

Siden spiste Mefibosjet ved Davids bord som om han var en av kongens sønner. Mefibosjet hadde en liten sønn som het Mika. Alle som bodde i huset til Siba, var i tjeneste hos Mefibosjet. Mefibosjet selv ble boende i Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han hadde en lammelse i begge føttene.

8. Preken

Preken av pastor Atle H. Eidem «Gud holder sine løfter»

9. Fellessang

Dine løfter er mange – Gunstein Draugedalen.

 

10. Forbønn og "Vår Far"

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Kjære Far og Gud.

Vi takker og priser deg – for du er god og din nåde varer evig! 
Hjelp oss å leve i etterfølgelse av deg,
så din nåde og trofasthet kan smitte over på oss. 
Gi oss av din kjærlighet i vår tanke, i vår tale, i alt vi gjør.
Hjelp oss som du å stå ved våre løfter,
slik at vi mer og mer kan ligne deg.
Trofaste Gud, takk at du har lovet oss en evighet med deg.
Du er god og din nåde varer evig!

Far, vi ber for din kirke i verden. 
Du er fredens, kjærlighetens og enhetens Gud.
Vi legger frem for deg våre dypeste lengsler etter et sant felleskap mellom gamle og unge, mellom menn og kvinner, mellom rike og fattige, mellom alle nasjoner.
Hjelp oss å overvinne de mange grenser og murer vi bygger.
Hjelp oss å kaste av vår mistro, frykt, usikkerhet og stolthet.
så vi kan elske vår neste som oss selv.
Herre vær hos alle som lever i utrygghet og angst for ditt navns skyld. Vær de nær og gi dem av din fred når de møter ondskap og urett.
Vi ber for Israels land og folk, la din nåde og fred hvile over landet. 
Herre Jesus, rekk ut dine sårmerkte hender og velsigne alt ditt folk.
Herre hør vår bønn.

Far, vi ber for menigheten vår
Vi ber for alle med lederoppgaver i menigheten vår, vær dem nær og gi de av din styrke, mot, nåde og kreativitet. 
Vi ber for alle som har menigheten vår som sitt åndelige hjem, vær oss nær, gi oss av din kjærlighet, trofasthet, håp og tro. 
Lær oss hvordan vi kan være Jesu kropp i en annerledes tid. 
Gi oss alle – barn og unge, voksne og eldre - vekst og trygghet i troen. 
Helbred de syke. 
Vær nær når vi er ensomme. 
Vis oss hvordan vi kan være vår nestes bønnesvar denne uka. 
Herre, hør vår bønn.

Far, vi ber for vår verden
Herre, når jorden skjelver og våre stemmer skjelver av sinne og redsel kommer vi til deg i bønn om fred og forsoning. 
Hjelp oss å holde fast i vår tro og vårt håp. 
Vi ber om fred i vår verden. 
Vi ber for krigens offer, for dem som skal fatte avgjørende beslutninger, for de som hjelper, lindrer og trøster, for de som gråter og sørger, for barna og for oss selv. 
Vi ber for Kong Harald og hans hus, for regjering og storting, for ordfører Nygård og for bystyret. 
Gi dem visdom til gode avgjørelser. 
Herre hør vår bønn

Far, vi ber for skaperverket
Du har skapt verden så full av skjønnhet. 
Men vi har forstyrret den gjennom vår grådighet, utnyttelse og likegyldighet. 
Tilgi oss, og hjelp oss kjenne ansvar for jordens vel. 
Hjelp oss å bevare og sette pris på jordens mangfold og skjørhet.
Herre hør vår bønn

Gud, skap i oss tro, håp og handling.
Herre, hør vår bønn

Stillhet - be din personlige bønn

Digital bønnekrukke

Vår far
(Bes høyt om dere er flere til stede)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

11. Fellessang

Salige visshet – Morten Samuelsen og Ingrid Kjosavik

 

12. Velsignelsen

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Må Herren vende ansiktet sitt mot deg, 
slik at stråleglansen fra hans åsyn lyser over deg og i deg og gjennom deg, og fyller deg med fred.
Når du går ut og når du kommer inn, 
når du setter deg ned og når du reiser deg opp, 
i ditt arbeid og i din fritid, i din glede og i din sorg, 
i din latter og i dine tårer, 
helt til den dagen kommer som er uten skygge og uten mørke. 
Amen! 

13. Postludium

Deg være ære – Ung Baptist – tekstet

 

14. Tilbakemelding 

 

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone