2021-03-28
Palmesøndaggudstjeneste og søndagsskole 28. mars

Velkommen til digital palmesøndagsgudstjeneste og søndagsskole i Fredrikstad Baptistkirke. Her finner du det du trenger for å kunne feire dagens gudstjeneste hjemme, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene (I dag er det Heidi og Karin Thorbjørnsen som har valgt ut sangene), ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene, hører på samme preken i dag taler pastor Atle H. Eidem om palmesøndagens håp.

Under kirkekaffen er det litt ulike ting å gjøre, blant annet kan du prøve deg på pastorens palmesøndagsquiz.

Støtte ark til gudstjenesten kan du laste ned her

Gå direkte til Søndagsskolen. Der er det i dag to flotte videoer om palmesøndag dere kan se.

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt. 

1. Preludium 

Se vi går opp til Jerusalem, med Sondre Bratland

2. Inngangsbønn 

(Be høyt - er dere flere så gjør det sammen) (Denne bønnen kan også bes ved at en ber der det står (L) og alle der det står (A) 

L: Jesus Kristus, du er kongen som kom ridende inn i Jerusalem under jubel og begeistring. Øk vår tro og ta imot vår lovprisning: 

A: Velsignet være du som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! 

L: Messias, du er den lidende tjener som kommer til oss som et lite barn, og som en smertens mann, du kommer som bror og venn: 

A: Velsignet være du som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! 

L: Jesus, når vi tilber deg i dag, hjelp oss da å legge ned foran dine føtter våre masker og vår forkledning: 

A: Velsignet være du som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! 

L: Jesus, hjelp oss å vende ryggen til det som bryter ned og vil ødelegge, la oss åpne våre knyttede hender og hjerte til deg som kommer: 

A: Velsignet være du som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! 

L: La oss juble av glede, og stå i forventning mot ditt komme, skulder ved skulder, sammen med forlatte og undertrykte, redde og engstelige, utstøtte og syke. 

A: La oss være vendt mot deg som kommer i Herrens navn! Gi frelse du Gud i det høyeste! 

A: La vårt hus bli ditt hus,
når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom oss riktig nær,
så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Velsign vår gudstjeneste,
så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 

Amen.


3. Sang

O store Gud, med Emilia Lindberg

4. Skriftlesning 

(Les høyt - er dere flere så bytt på å lese) 

Salme 24 

(Om man er flere sammen kan salmen leses med at en leser der det står (L), og alle leser der det står (A) 

A: Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann. 

L: «Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?» 

A: «Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser.» 

«Dette er en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud.» Sela «Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» 

L: «Hvem er denne ærens konge?» 

A: «Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid.» «Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn! 

L: «Hvem er han, denne ærens konge?» 

A: «Herren Sebaot, han er ærens konge.» 

Johannes 12, 1-11 

Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.»

Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lasarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lasarus også. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. 

5. Sang

Himmelsangen, med Jan Honningdal

 6 Kollekt

Gi din gave til menigheten 

VIPPS
Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459 

 

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere tilstede) 

Johannes 11, 1-44 

En mann som het Lasarus, var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Marta bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lasarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa: «Herre, han som du er så glad i, er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han: «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds Sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Marta og hennes søster og Lasarus.

Da han hadde fått høre at Lasarus var syk, ble han enda to dager der han var. Deretter sa han til disiplene: «La oss dra tilbake til Judea.» «Rabbi, jødene prøvde nettopp å steine deg, og nå drar du dit igjen?» sa disiplene. Jesus svarte: «Har ikke dagen tolv timer? Den som vandrer om dagen, snubler ikke. For han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, snubler. For han har ikke lyset i seg.»

Da han hadde sagt dette, sa han til dem: «Vår venn Lasarus er sovnet, men jeg går og vekker ham.» Da sa disiplene: «Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.» Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut: «Lasarus er død. Og for deres skyld er jeg glad for at jeg ikke var der, så dere kan tro. Men la oss gå til ham.» Tomas, han som ble kalt Tvillingen, sa da til de andre disiplene: «Vi blir også med, så vi kan dø sammen med ham.»

Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent femten stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Marta sa til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta. Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.»

Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne: «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, men var fremdeles der Marta hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der.

Da Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa: «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne, gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, og han sa: «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Men noen av dem sa: «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde, også ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier: «Ta steinen bort!» «Herre», sier Marta, den dødes søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven.» Jesus sier til henne: «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa: «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt: «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter og med et tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem: «Løs ham og la ham gå!»

8. Preken 

Pastor Atle H. Eidem taler over temaet: "Palmesøndags håp" 

9. Sang 

Thomas sang, med "lyttilmusikken"

Vi satt for stengte dører, elleve menn i lag,
men vi følte oss så fryktelig alene.
Jesus Han var død nå, Han gav seg uten slag.
Ingen sa et ord, vi satt der som forsteina.
Men da hørtes raske fottrinn og banking på våres dør.
Vi åpna, og Maria storma inn og ropte : Hør !

Han lever, Han lever, Han lever.
Jesus har stått opp igjen.
Han er ikke lenger i graven, nei, jeg har møtt Frelseren.
Han lever, og jeg skal få lov til å gå med beskjed om at Jesus
Han lever fremdeles i dag, det er ingen tvil om det.

Graven den var tom, det var greit nok det, men oppstått,
nei, det var helt umulig.
Jeg ville gjerne tro det, men jeg syntes jeg måtte se,
for det hele, det virka for utrolig.
Men, plutselig så stod Han der og sa :
"Tomas, det er jo meg !
Kom, kjenn på såra mine, hvis dét kan hjelpe deg" !

10. Forbønn, forbønn og "Vår far"

(Be høyt - er dere flere sammen så velg en som leser) 

Jesus Kristus, ydmyke konge,
rettferdig er du, og serieren er deg gitt.
Du gav avkall på ditt eget, og tok på deg en tjenersskikkelse og ble oss mennesker lik, fornedret og fattig, kom du til oss, vi ber deg:
forson oss med Gud og med hverandre.
Lær oss å gi avkall på vårt eget og følge deg,
Du er god og din nåde varer evig!

Far, vi ber for din kirke i hele verden. 
Du er fredens, kjærlighetens og enhetens Gud.
Vi ber: La din Hellige Ånd samle alt som er spredt, og forene og gjenskape alt som er splittet.
Hjelp oss til å forsake all strid, så vi søker enheten, så vi alle kan bli ett i deg.
Vi ber for alle kristne som er forfulgt eller i fengsel for ditt navns skyld. Vær de nær når de møter ondskap og urett.
Vi ber for Israels land og folk, la din nåde og fred hvile over landet. 
Herre Jesus, rekk ut dine sårmerkte hender og velsigne ditt folk.

Herre hør vår bønn.

Far, vi ber for menigheten vår.
Vi ber for pastor Atle, for tjenerrådet og for hverandre. Lær oss hvordan vi kan være Jesu kropp i en annerledes tid. Gi oss alle – barn og unge, voksne og gamle - vekst og trygghet i troen. Styrk de som er syke. Vær nær når vi er ensomme. Vis oss hvordan vi kan være vår nestes bønnesvar denne uka. 

Herre, hør vår bønn.

Far, vi ber for de som du som har satt til å styre.
Vi ber for FN og for WHO, for Kong Harald og hans hus, for regjering og storting, for vår ordfører Nygård og for bystyret. Gi dem visdom til gode avgjørelser og mot til å se lenger enn til neste valg.  Gi rettledning i håndteringen av pandemien, globalt og lokalt. Gi oss som ikke styrer, tålmodighet og god vilje, når våre ledere må ta vanskelige beslutninger. 

Herre hør vår bønn

Far, vi ber for vår verden.
Din er jorden og alt som fyller den.
Gi oss ærefrykt for alt du har skapt, så vi beskytter ditt skaperverk, ikke legger det øde. 
Gi rettferd til de som lider for vår og våre forfedres grådighet. Gi ly til de som er på flukt fra tørke, flom og gold jord.  Gi vern til de som lider i krig og konflikt. Hjelp oss se hva som er vårt bidrag til at din vilje skjer.

Herre hør vår bønn

Far, vi ber for det vi er spesielt opptatt av nå (bruk tid til eget bønnebehov – stille eller høyt)

Vi ber Gud, nå når vi går inn i den stille uke:
skap i oss tro, håp og handling.
Herre, hør vår bønn

Amen

Digitalbønnekrukke

Fyll ut skjemaet på nettsiden og trykk send. Det blir lest og bedt over av menighetens pastor og til menighetens bønneleder.

Vår Far

(Er man flere så kan "Vår Far" bes høyt sammen)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

11. Velsignelsen

Herre velsign oss,
så vi kan gå til en ny uke og vite at du er med oss. 
Bevar oss fra alt det onde, 
så vi kan møte fremtiden med frimodighet og uten frykt. 
Herre, la ditt ansikt lyse over oss, og vær oss nådig, 
så vi tilgitte og glade kan gå videre på livsvegen. 
Herre, løft ditt åsyn på oss, 
og send oss ut med din kjærlighet. 
Gi oss din fred, i dag og alltid. 
Amen!

12. Postludium 

The Blessing, med Ung Baptist

13. Kirkekaffen 

Du kan ringe til en i menigheten for å ha en å samtale med under kirkekaffen.

Du kan prøve deg på pastorens palmesøndagssquiz

Du kan også se påskehilsen fra Bjørn Bjørnø Generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn

Du kan gi tilbakemelding på dagens gudstjeneste eller om du ønsker å komme i kontakt med menigheten i skjemaet herSøndagsskolen

I dag er det to videoer du kan se på søndagsskolen. Den ene er fra Søndagsskolen Norge Der er det påskekalender med påskeegg. Hvert av de seks eggene i påskekalenderen inneholder et symbol knyttet til  påsken. I dag, på palmesøndag, åpnes det første egget.

Den andre videoen er fra UNG Baptist der Ida og Elisabeth forteller om Palmesøndag.

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone