Verd og lese

Sommertanken - sommeren 2024

Nå er det sommer og ettertanken tar ferie frem til høsten. Isteden får du en sommertanke som du kan grunne på gjennom sommeren. 

”Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg” Joh 15, 26

Den hellige ånd er blyg. Ikke slik vi er, der blygheten inneholder frykt eller engstelse. Men den blyghet som inneholder hensynsfullhet og aktelse. Tilbakeholdenheten som oppstår når man gir en annen sin hele og fulle oppmerksomhet. Altså en kjærlighetens blyghet. Den hellige ånds gjerning er ikke å dra oppmerksomhet mot seg selv men mot Sønnen. Ånden kommer i Jesu navn, bærer vitnesbyrd om han og gir han all ære. Om du tegner en strekmann (Som symboliserer Jesus) på en tavle og så går du på baksiden av tavlen og så tar du hendene rundt tavlen og peker med pekefingrene på bilde av Jesus og sier: ”Se på han, hør på han, lær fra han, følg han, tilbe han, gi deg helt til han, tjen han, elsk han, vær opptatt av han. Slik er Den hellige ånd. Ånden er sky og skjuler sitt eget ansikt i sin iver etter å peke på, fremheve og fremsnakke Jesus.

Når vi ser på Sønnen så er heller ikke han opptatt med å si om seg selv: ”Jeg er størst og jeg er best” Jesus sa ”Hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingenting verdt.” Joh 8, 54 Han sa han var kommet for å tjene ikke og herske. Han var helt avhengig av Ånden. Han sa til sin Far i sin største kamp i Getsemanehagen ”ikke som jeg vil, bare som du vil” Jesus hadde den samme kjærlighetens blyghet.

Faderen det samme. To ganger i evangeliene så taler Faderen fra himmelen. Både i Jesu dåp og på forklarelsens berg. Begge ganger det samme: ”Dette er min dyrebare sønn, som jeg elsker og har min glede i, hør på han!” Han tilføyer ikke at du må høre litt på meg også, ikke glem at jeg er også her, så bli ikke for opptatt med min sønn. For Gud fader er også blyg. 

Hele treenigheten er blyg. Hvert medlem av treenigheten peker bort fra seg selv og til den andre i en nådens sirkel. Gud eksisterer som Fader, Sønn og Ånd i et intimt fellesskap av fullkommen samhørighet, ydmykhet, tjenervilje og tilbakeholdenhet, for å gjøre den andre stor.

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

post@fredbap.net

Orgnr: 871494592
Følg oss
Powered by Cornerstone