Verd og lese

Fredrikstad Baptistkirke søker pastor.

Fredrikstad baptistmenighet søker pastor i 50 % fast stilling, med mulighet for 50 % i vikarstilling.

Vi ønsker en pastor med særlig fokus på familier, barn og unge.

Baptistkirken ligger sentralt i Fredrikstad sentrum.

Tiltredelse fra 25. august 2024. 

Søknadsfrist 11. august 2024.

Søknad med CV sendes menighetsrådsleder Gotfred Gundersen på mailadresse: gotfred.gundersen@gmail.com

For mer informasjon kontakt Gotfred Gundersen på tlf. 908 57 276 eller fungerende pastor Arild Brun Svendsen på tlf. 928 64 772. 

Fredrikstad baptistmenighet søker pastor i 50 % fast stilling, med mulighet for 50 % i vikarstilling. Atle Eidem er ansatt som pastor i en 50 % stilling. Han har for tiden permisjon fra sin stilling og det er usikkert når han kommer tilbake som pastor. Atle har noen arbeidstimer i mnd. som eventuelt kan brukes som veiledning for pastoren. 

Vi søker deg som har relevant utdanning og / eller praksis / har jobbet i menighet eller organisasjon. 

Arbeidsområder vil kunne være: Forkynnelse og utadrettet evangelisk arbeid. Søndagsskole, familiegudstjenester og aktiviteter for barn. Ungdomsarbeid og konfirmantarbeid. Studentarbeid. Arbeidsoppgavene kan tilpasses personlig evner og ønsker. 

Vedkomne skal arbeide sammen med fungerende pastor Arild Brun Svendsen og menighetsrådsleder Gotfred Gundersen. Vår barne- og ungdomsorganisasjon Ung Baptist kan bidra med råde, veiledning og oppfølging i forhold til konkrete oppgaver. Vi søker etter deg som er utadvendt og trives godt sammen med barn og unge. Vi søker etter deg som skal kunne veilede, undervise og inspirere medarbeidere på en konstruktiv og positiv måte.  Arbeidstiden vil variere med både dag, kveld, hverdag og helg.  En frihelg per måned. 

 Baptistkirken ligger sentralt i Fredrikstad sentrum. Fredrikstad er i vekst og høgskolen er i utvikling. Østfold høgskolecampus ligger i gangavstand fra kirken, og er en «misjonsmark» vi ønsker å satse på. Fredrikstad baptistmenighet er medeier i Konsjøbukta leirsted.  Vårt satsingsområde vil være familie, barne- og ungdomsarbeid og det flerkulturelle. Vi søker deg som har et ønske om å lede mennesker inn i en relasjon til Jesus Kristus.  Vi ønsker deg som ønsker å bygge menigheten over tid, slik at det blir stabilitet og forutsigbarhet i arbeidet. 

Søknadsfrist: 11. august 2024.  Ansettelse fra 25. august 2024. Lønn etter Baptistsamfunnets lønnsregulativ. 

For spørsmål og nærmere informasjon, ta kontakt med  menighetsrådsleder Gotfred Gundersen på tlf. 908 57 276 eller fungerende pastor Arild Brun Svendsen tlf. 928 64 772. Menighetens hjemmeside: www.fredbap.net

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

post@fredbap.net

Orgnr: 871494592
Følg oss
Powered by Cornerstone