2021-12-24
Julaftengudstjeneste 2021

 

Velkommen til digital "Julaftengudstjeneste" i Fredrikstad Baptistkirke. Her finner du det du trenger for å kunne feire dagens gudstjeneste hjemme, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, leser juleevangeliet, ber og lytter til juleandakt av pastor Atle H. Eidem.

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt.

Preludium

Mitt hjerte alltid vanker / Mari Eriksmoen / Klaus Mäkelä / Oslo

Velkommen

Solosang

Himmel På Jord/Kurt Nilsen

Juleevangeliet

Les høyt, er dere flere sammen så velg en blant dere til å lese.

Lukas 2, 1-20

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»
Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Bønn

Les høyt, er dere flere sammen så velg en blant dere til å lese.

Evige Gud, og himmelske far.
Takk for julens budskap, at ett barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Hjelp oss til å se storheten i det lille barnet.

Rettferdighetens Gud,
i en verden hvor så mange er sultne, 
må vi spise julens mat med ettertanke og ydmykhet. 
I en verden der så mange er ensomme, 
må vi sette pris på vennskapet rundt bordet. 
I en verden der bekymring og uro råder, 
la oss få oppleve englenes bud om din glede og fred.

Gode Gud,
lukk døren til hat, og åpne døren til kjærlighet.

La vennlighet komme med hver gave,
og gode ønsker med hver hilsen.
La din rause velsignelse følge hver bønn og tanke.

Gledens Gud, 
måtte julebudskapet gjøre oss,
glad og takknemlig for å være dine barn.
Hjelp oss å la evangeliet om Jesu fødsel synke ned i våre hjerter,
slik at vi kan få del i englenes sang, hyrdenes glede og de vise menns tilbedelse.

Amen.

 

Sang

Nordnorsk julesalme

Juleandakt

Ved pastor Atle H. Eidem

Fellessang

Deilig er jorden

Velsignelsen

Julaftengudstjeneste 2021

 

 

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone