2020-03-14
Digital gudstjeneste og søndagsskole 5. april 2020

 

Velkommen til digital gudstjeneste og søndagsskole i Fredrikstad Baptistkirke. Her finner du det du trenger for å kunne feire dagens gudstjeneste hjemme men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene, hører på samme preken, reflekterer og samtaler sammen.

Søndagsskolen sitt opplegg for dagen finner du her

Et digitalt tips til ungdommen finner du her

Pastorens palmesøndag-quiz finner du her: palmequiz(2).pdf

Det er laget et støtteark til gudstjenesten som du kan laste ned og skrive ut om du vil ha enklere tilgang til bibeltekstene som skal leses, bønnene som vi ber og tekstene til sangene som synges. 

Last ned støtteark til gudstjenesten: Digital gudstjeneste støtteark.pdf

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt.

Palmesøndaggudstjeneste

1. Preludium 

 Arild B. Svendsen spiller: Preludium av Bach i D- moll (startes ved å trykke på playsymbolet på videoen)

2. Inngangsbønn 

(Be høyt - er dere flere så gjør det sammen) (Denne bønnen kan også bes ved at en ber der det står (L) og alle der det står (A)

L: Jesus Kristus, du er kongen som kom ridende inn i Jerusalem under jubel og begeistring.
Øk vår tro og ta imot vår lovprisning:

A: Velsignet være du som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det høyeste!

L: Messias, du er den lidende tjener som kommer til oss som et lite barn, og som en smertens mann, du kommer som bror og venn:

A: Velsignet være du som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det høyeste!

L: Jesus, når vi tilber deg i dag, hjelp oss da å legge ned foran dine føtter våre masker og vår forkledning:

A: Velsignet være du som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det høyeste!

L: Jesus, hjelp oss å vende ryggen til det som bryter ned og vil ødelegge, la oss åpne våre knyttede hender og hjerte til deg som kommer:

A: Velsignet være du som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det høyeste!

L: La oss juble av glede, og stå i forventning mot ditt komme, skulder ved skulder, sammen med forlatte og undertrykte, redde og engstelige, utstøtte og syke.

A: La oss være vendt mot deg som kommer i Herrens navn!
Gi frelse du Gud i det høyeste!

Amen.

3. Åpningssang

Jeg har en venn som har gitt sitt liv – Ingvild og Michael Østenstad synger (startes ved å trykke på playsymbolet på videoen)

4. Lesetekster

(Les høyt - er dere flere så bytt på å lese)

Salme 24
(Om man er flere sammen kan salmen leses med at en leser der det står (L), og alle leser der det står (A)

A: Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans.
For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann.

L: «Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?»

A: «Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser.»
«Dette er en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud.» Sela
«Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!»

L: «Hvem er denne ærens konge?»

A: «Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid.» «Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!

L: «Hvem er han, denne ærens konge?»

A: «Herren Sebaot, han er ærens konge.» Sela

Sakarja 9, 9-10
Bryt ut i jubel, datter Sion!
Rop av glede, datter Jerusalem!
Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.
Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuen skal brytes i stykker.
Han skal forkynne fred for folkeslagene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender.

Johannes 12, 12-19
Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge! Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet: Vær ikke redd, datter Sion! Se, din konge kommer,
ridende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik.
Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.»

5. Kollekt

Gi din gave til menigheten
VIPPS
Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

6. Sang

Emilia Lindberg synger: Jag vet en mann som kan (startes ved å trykke på playsymbolet på videoen)

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere tilstede)

Matteus 21, 1-11
Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg! Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: ‘Herren har bruk for dem.’ Da skal han straks sende dem med dere.» Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten: Si til datter Sion: Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.»

8. Preken

Pastor Atle H. Eidem taler over temaet: "Vil du gi ditt esel til Jesus?" - (startes ved å trykke på playsymbolet på videoen)

9. Sang

Navnet Jesus blekner aldri - fra hele Norge

(startes ved å trykke på playsymbolet på videoen)

10. Bønn

(Be høyt - er dere flere sammen så velg en som leser)

Bønn i koronaens tid

Allmektige Gud, Skaper av himmel og jord, som dine barn ber vi til deg!
Takk at du ikke slummer eller sover, men at dine gode øyne ser oss i våre liv. Vi ber deg spesielt i disse farlige tider, våk over oss alle!

Vår hjelp kommer fra deg. Vi forkynner at Du alene er vår tilflukt - vårt skjulested.
Vi ber om at du beskytter sårbare og svake mennesker fra denne dødelige virussykdommen, hjelp våre myndigheter og alle gode krefter for å få satt en stopper for denne pandemien.

I disse farlige tider, gi oss din nåde og fred, hjelp oss å løfte blikket opp mot deg, der vår hjelp kommer fra. Slik at vi kan overvinne redsel og frykt, fordi fryktens ånd ikke kommer fra deg. I stedet har du gitt oss tro, håp og kjærlighet. Ditt ord sier at du vil gi fred til de som har blikket rettet mot deg.

Hjelp oss å reflektere deg, Jesus Kristus, slik at vi tar vare på og hjelper de som rammes hardt av denne krisen, helsemessig, økonomisk og på andre måter.

Til slutt ber vi at du midt i denne pandemien, ville forene oss i kjærlighet, binde oss sammen i fred og bringe håp og helbredelse til alle med din nåde og din kraft.
I navnet til vår Herre og frelser Jesus Kristus ber vi!

Amen!

Stillhet - be din personlige bønn

11. Sang.

Emilia Lindberg synger: Han er med deg på høyden (startes ved å trykke på playsymbolet på videoen)

12. Forbønn

Send inn en bønnebegjæring på post@fredbap.net, tenn et lys, be for hverandre om dere er flere, be for noen du tenker på. Du som er medlem av menighetens lukkede facebookgruppe, legg inn din bønnebegjæring der

13. Utgangsoffer

Digital gudstjeneste og søndagsskole 5. april 2020

Menigheten har opprettet en Koronakonto, der alle som har anledning oppmuntres til å betale inn ett beløp som skal gå til de som trenger det mest. Det er mange i disse dager, også i vår menighet som er permittert, mistet jobben og er kommet i et økonomisk uføre. Ved å ha en slik konto har vi som menighet mulighet til å hjelpe om nøden blir stor. Det vil være menighetsrådet som vil vurdere hvert enkelt tilfelle og fordele den økonomiske hjelpen. La oss i disse krevende tider holde hjertet varmt og åpent for alle de som trenger det. Gi din kjærlighetsgave til kontonummer 2801.54.57564 (Sparebanken Sør) Du kan også gi inn til denne kontoen på VIPPS 81459 (merk gaven Koronakonto)

15. Postludium

Arild B. Svendsen spiller: Krist stod opp fra døde (startes ved å trykke på playsymbolet på videoen)

14. Kirkekaffen

Du kan bruke menighetens interne facebookside for å ha noen å samtale med under kirkekaffen.

Pastorens palmesøndag-quiz
Her har du også en liten palmesøndag quiz du og de du måtte være sammen med kan kose dere med. Den er delt opp i enkle, middels og vanskelige spørsmål. Hvor mange rette klarer du? For eksperten er det fem uhorvelig vanskelige spørsmål, virkelig en utfordring. Last ned quiz her: 
palmequiz(2).pdf

Spørsmål til preken.
Reflektere over eller samtale om disse spørsmålene:

1. Hva er «ditt esel»? hva kan Herren ha bruk for hos deg?

2. Hvordan kan vi vite hva Herren spør etter i vår liv?

3. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å se talenter og gaver hos hverandre?

Dagens gudstjeneste og søndagsskole:

Takk til alle som har bidratt.
Ingvild og Michael Østenstad. Arild B. Svendsen.
Astrid Alvim og Marianne Rudebjer for opplegget til søndagsskolen.

Den som har plukket ut sanger til dagens gudstjeneste er Terje Østenstad. 
Atle H. Eidem har skrevet bønnene og redigert videoer og satt alt sammen til en gudstjeneste.

Digitale tips for ungdommen

Ung baptist slår sammen krefter fra hele landet og lager "Hele Norges digitale påskeleir"! Selv om vi ikke fysisk kan samles til påskeleir denne påsken vil vi fortsatt feire påskehøytiden med alle dere!

Sånn her funker det:
Hver dag i påsken legger ung baptist ut noe nytt på facebook og på instagram. Det blir quiz med premie, video med steg-for-steg påskeaktiviteter, andakt, lovsang og mye mer!

Følg denne linken https://www.facebook.com/events/2723843114336739

Søndagsskole

Hei alle sammen!
Håper det er bra med dere! Vi savner å være sammen i kirken, men er glad for at vi kan dele gode ting med hverandre på andre måter.

I dag er det Palmesøndag, og vi begynner å se fram til påsken. Mange har eller pleier å se på julekalender før jul, men påskekalender – har du hatt det noen gang??
På YouTube kan du se påskekalender med Chris og Øystein.  Du kan se en episode hver dag i 8 dager, som forteller hvorfor vi feirer påske! Her kan du se første episode:

I morgen kan du søke på Påskekalender med Chris og Øystein episode 2, og hver dag fram til og med neste søndag er det en ny episode.

Hvis dere så på søndagsskolen forrige uke, var det også en søndagsskolechat med Jonas og Julie, og idag er det klart for episode 3!

(chatten ligger under YouTube-tittelen). Som du ser er det andre ting du også kan bruke, f.eks. søndagsskolebladet.

https://sondagsskolen.no/Vi-tilbyr/Ressurser-i-krisetid

Dere skal også få et viktig oppdrag! Jesus var veldig opptatt av at vi skulle elske hverandre og bry oss om hverandre. Du kjenner sikkert noen som blir glad for en hilsen eller en oppmuntring, enten en venn, nabo  eller noen i familien? Kanskje du kunne bake noe, lage et påskekort eller finne på noe annet hyggelig for noen?

Ha en superfin påske sammen med familien!

Hilsen Astrid og Marianne

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone