Fredrikstad Baptistmenighet
- en menighet for hele familien -

Fredrikstad Baptistmenighet er en glad gudstjenestefeirende menighet

Herre, til himmelen rekker din miskunn, din trofasthet når til skyene. Din rettferdighet er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer. Herre, du berger både mennesker og dyr. Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. (Salme 36, 6 - 10)

Gled deg over bildene fra Rondane, Norges nasjonalpark og takk Gud for hans trofasthet.

Fredrikstad Baptistkirke ligger sentralt i Fredrikstad ved bussterminalen                

Kirken ble bygget på ved århundreskifte 1800/ 1900 og har et vakret interiør i gammel klassisk stil. Menigheten har holt til i samme lokaler siden stiftelse i 1925. Menigheten har tilbud til alle aldresgrupper. Vi har søndagsskole med to klasser, en klasse for barn under 9 år og en klasse for barn over 9 år, tenåringsarbeid og et spennenende konfirmasjonsarbeid. Annenhver mandag er det misjon i kirken peisestue. Her er det sang, andakt og bevertning. Hver søndag gudstjeneste og en gang i måneden supersøndag med spesielt fokus på barn og barnefamilier. Vi utfører alle kirkelige handlinger og menighetens pastor har vigselsrett.

Vi er en glad gudstjeneste feirende menighet for alle generasjoner.

DSC_008.JPG

Ønsker alle en god og velsignet julehøytid og et godt nytt år. Takk til alle som har hatt tjenester i menigheten i 2016. Takk til alle som har deltatt i møter og gudstjenester. Takk til alle som har vært med i bønnetjenesten. Takk til alle som har vært med i givertjenesten i 2016. Uten dere hadde vi ikke kunnet drive Fredrikstad Baptistmenighet. Nå ser ser vi fram til et nytt år med nye muligheter.


 
        Velkommen til Baptistkistkirken i Fredrikstad

Søndag 15. januar kl. 11.00: Gudstjeneste og søndagsskole. Gudstjenesteleder Marianne Rudebjer. Sang og preken av Fred Vidar Tveter. Kirkekaffe
Tirsdag 17. januar kl. 19.00: Bibelgruppe
Fredag 20. januar kl. 19.00: TEN-treff
Søndag 22. januar kl. 11.00: Gudstjeneste og søndagsskole. Preken ved Arild Brun Svendsen. Sang av Gordon Øhrn fra Halden. Innsettelse av nye menighetstjenere. Nattverd. Kirkekaffe
Mandag 23. januar kl. 18.00: Mijson med besøk av Eli Holt. Bevertning
Søndag 29. januar kl. 11.00: Gudstjeneste og søndagsskole. Preken ved Arild Brun Svendsen. Sang av Kornsjøtemaet. Kirkekaffe og salg av suppe til inntekt for barnehjem i Etsland.
Tirsdag 31. januar kl. 19.00: Bibelgruppe
Fredag 3. februar kl. 19.00: TEN-treff
Søndag 5. februar kl. 17.00: SUPERSØNDAG. Alle sammen samling med jentegruppa SEVEN. Korseminar for barn sammen med SEVEN kl. 15.00. Etter korseminaret servering av pølser, saft, kaffe og kaker.
              

Søndagsskolen

Hver søndag har vi søndagsskole. (Untatt de søndager det er "Alle sammen gudstjeneste) Søndagsskolen har sin undervisning under gudstjenesten. Vi følger undervisningopplegget til Norsk søndagsskoleforbund som heter SPRELL LEVENDE.

Lærer på søndagsskolen er Astrid Alvim, Anne-Berit Pettersen, Bjørn Vidar Engeli, Terje Østenstad, Lars og Marianne Rudebjer.

Vi tar med glede i mot nye barn på vår herlige søndagsskole

Ten-treff

Annenhver fredag har vi ten-treff. Ten-treff er for alle som har begynt på ungdomsskolen. På ten-treff er det spill, leker, kiosk, andakt og salg av mat som pizza, pølser etc. Noen ganger dra vi på tur.

Hver sommer deltar vi på ungdomsleir på Vegårshei. (Se bilde under)

Styret for ten-treff er Markus Østenstad, Jørgen Bogen, Martine Resberg Kihl og Hannah Drøbak.

Menighetens pastor deltar også aktivt på ten-treff

Du er hjertelig velkommen

Bønnesamling hver torsdag kl. 16.30

I høst starter vi opp med bønnesamlinger hver torsdag   kl. 16.30 til kl. 18.00.

I Fredrikstad Baptistmenighet er det et godt fellesskap med tilbud til alle aldresgrupper. Vi ønsker å være en aktiv menighet som når menneskene med evangeliet, og som møter deres behov for nærhet og varme. Men for at vi skal leve ut det kall Gud har gitt oss er det viktig å komme sammen i bønn.

 

 

 

 

 


Baptist.no

Baptistene.info

Holtekilen Folkehøgskole

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2017 Fredrikstad Baptistmenighet