Verd og lese

Ettertanken uke 19

Den hellige ånd hindret dem i å forkynne Ordet i Asia; derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området. (Apg 16:6)

Apostelgjerningene forteller om hvordan Paulus en gang opplevde å få sine planer spolert. Han ble hindret i å forkynne ordet i Asia. Hvilken konkret hindring det var vet vi ikke, men bibelordet forteller hvem som sto bak.  Det kreves dømmekraft og innsikt for å kunne se hva det er det som legges av hindringer i vår vei. Vi har lett for å tenke på de stengte dører og hindringer langs veien som motstand fra selve motstanderen. Men kan det noen ganger være Den Hellige Ånds ledelse?

Hvor lett hadde det ikke vært for Paulus og gi djevelen skylden for dette? Hindret i å forkynne evangeliet, blokkert fra å bringe ut de gode nyhetene! Da må det jo være den onde selv? Og da må man jo ta opp kampen og forsere hindrene. Må man ikke? Den Hellige Ånd er den som åpner dører og den som lukker dører. Han sperrer veier og han åpner dem. Å da prøve å slå seg gjennom lukkede dører er å motarbeide Gud selv.  Hvordan kan man vite om det er Ånden som legger hindringer i veien? Vi ser det som oftest i ettertid. For vi kan bare sjelden se Guds ledelse og forsyn i ting når vi står midt oppe i det vi synes er vanskelig.  Så her trengs dømmekraft og innsikt, derfor er det godt å kunne gjøre Paulus bønn i Filipperbrevet 1:9 til sin egen og be om at min kjærlighet må bli mer rik på innsikt og dømmekraft slik at jeg kan forstå og avgjøre hva som er viktig.

Og dette ber jeg om, at min kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at jeg kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og slik få stå ren og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

post@fredbap.net

Orgnr: 871494592
Følg oss
Powered by Cornerstone