2022-01-09
Digital gudstjeneste søndag 9. januar 2022

 

Velkommen til digital gudstjeneste i Fredrikstad Baptistkirke. Her finner du det du trenger for å kunne feire dagens gudstjeneste hjemme, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene, hører på samme preken.

Nedlastbart støtteark til gudstjenesten: her

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt.

1. Preludium

Klippe, Du Som Brast for Meg · Frøydis Grorud

2. Inngangsbønn

(Be gjerne høyt - er dere flere kan bønnen bes sammen)

Gode Far og Gud,
Led meg fra død til liv,
fra falskhet til sannhet,
Led meg fra fortvilelse til håp,
fra frykt til tillit.
Led meg fra hat til kjærlighet,
fra krig til fred.
La din fred fylle våre hjerter og vår gudstjeneste. 

Takk at du er midt iblant oss - også når vi samles hver for oss. 
La vårt hus bli ditt hus,
når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom oss riktig nær,
så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Treenige Gud, vi legger frem for deg våre dypeste lengsler, våre feilsteg, ja hele våre liv.  
Kom oss i møte med tilgivelse og nåde! 
Velsign vår gudstjeneste,
så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 
Amen

3. Sang

No Longer Slaves - Voices of Lee 

4. Skriftlesning

(Les høyt - er dere flere så bytt gjerne på å lese)

Jesaja 53, 6-12

Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei.
Men skylden som vi alle hadde, lot HERREN ramme ham.
Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen,
lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen.
Etter fengsel og dom ble han tatt bort.
Men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?
Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold og det ikke fantes svik i hans munn.
Det var HERRENS vilje å knuse ham med sykdom.
Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge.
Ved hans hånd skal det lykkes, det HERREN vil.
Etter sin nød skal han se lys, han skal mettes ved sin innsikt.
Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige, han har båret deres skyld.
Derfor gir jeg ham del med de mange, med de mektige deler han bytte, fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere.
Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere.

Johannes Evangeliet 1, 29-34

Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»
 

5. Fellessang

Deg å få skoda

6. Kollekt

Gi din gave til menigheten

VIPPS

Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere til stede)

1. Koritnterbrev 3, 16-17

Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.

8. Preken

Preken av pastor Atle H. Eidem «Du er Guds tempel»

9. Fellessang 

​​Ren og rettferdig - IMI Kirken

10. Forbønn, digital bønnekrukke og "Vår far"

(Om man er flere kan man dele på å be bønnen høyt)

Kjære Far og Gud.

Vi takker og priser deg – for du er god og din nåde varer evig! 
Hjelp oss å leve i etterfølgelse av deg.
Gi oss av din kjærlighet i vår tanke, i vår tale, i alt vi gjør.
Gi oss kjærlighet til de vi møter, fjerne og nære,
til venner, gamle og nye, til de vi ikke helt klarer og til de som ikke klarer oss.
Jesus Kristus, du bøyde deg helt ned til det laveste lave, vær du min kjærlighet,
mitt håp og mitt forbilde.
La alle mine ord flyte fra deg, 
og mitt daglige liv bli i deg og hvert åndedrag jeg tar, være for deg.
Du er god og din nåde varer evig!

Far, vi ber for din kirke i hele verden. 
Du er fredens, kjærlighetens og enhetens Gud.
Vi legger frem for deg våre dypeste lengsler etter et sant felleskap mellom gamle og unge, mellom menn og kvinner, mellom rike og fattige, mellom alle nasjoner.
Hjelp oss å overvinne de mange grenser og murer vi bygger.
Hjelp oss å kaste av vår mistro, frykt, usikkerhet og stolthet.
så vi kan elske vår neste som oss selv.
Herre vær hos alle som lever i utrygghet og angst for ditt navns skyld. Vær de nær og gi dem av din fred når de møter ondskap og urett.
Vi ber for Israels land og folk, la din nåde og fred hvile over landet. 
Herre Jesus, rekk ut dine sårmerkte hender og velsigne alt ditt folk.
Herre hør vår bønn.

Far, vi ber for menigheten vår
Vi ber for alle med lederoppgaver i menigheten vår, vær dem nær og gi de av din styrke, mot, nåde og kreativitet. Vi ber for alle som har menigheten vår som sitt åndelige hjem, vær oss nær, gi oss av din kjærlighet, håp og tro. Lær oss hvordan vi kan være Jesu kropp og ditt tempel i en annerledes tid. Gi oss alle – barn og unge, voksne og eldre - vekst og trygghet i troen. Helbred de syke. Vær nær når vi er ensomme. Vis oss hvordan vi kan være vår nestes bønnesvar denne uka. 
Herre, hør vår bønn.

Far, vi ber for vår verden
Herre, når jorden skjelver og våre stemmer skjelver av sinne og redsel kommer vi til deg i bønn om fred og forsoning. Hjelp oss å holde fast i vår tro og vårt håp. Vi ber om fred i vår verden. Vi ber for krigens offer, for dem som skal fatte avgjørende beslutninger, for de som hjelper, lindrer og trøster, for de som gråter og sørger, for barna og for oss selv. 
Vi ber for Kong Harald og hans hus, for regjering og storting, for ordfører og for bystyret. Gi dem visdom til gode avgjørelser. 
Herre hør vår bønn

Far, vi ber for skaperverket
Du har skapt verden så full av skjønnhet. Men vi har forstyrret den gjennom vår grådighet, utnyttelse og likegyldighet. Tilgi oss, og hjelp oss kjenne ansvar for jordens vel. Hjelp oss å bevare og sette pris på jordens mangfold og skjørhet.
Herre hør vår bønn


Gud, skap i oss tro, håp og handling.
Herre, hør vår bønn

Amen

Digital bønnekrukke

Fyll ut skjemaet på nettsiden og trykk send. Det blir lest og bedt over av menighetens pastor.

Vår Far

(Er man flere så kan "Vår Far" bes høyt sammen)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

11. Velsignelsen

(Er man flere så bes "Velsignelsen" høyt sammen)

Herre velsign oss,
så vi kan gå hver til vårt og vite at du er med oss. 
Bevar oss fra alt det onde, 
så vi kan møte fremtiden med frimodighet og uten frykt. 
Herre, la ditt ansikt lyse over oss, og vær oss nådig, 
så vi tilgitte og glade kan gå videre på livsvegen. 
Herre, løft ditt åsyn på oss, 
og send oss ut med din kjærlighet. 
Gi oss din fred, i dag og alltid. 
Amen!

12. Tilbakemelding

Har du en tilbakemelding på dagens gudstjeneste så fyll ut skjemaet på nettsiden. Det blir lest av menighetens pastor. Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone