2021-05-23
Digital gudstjeneste 1. pinsedag 20201

 

Velkommen til digital gudstjeneste i Fredrikstad Baptistkirke på 1. pinsedag. Vi skulle i dag vært på Gansrød og feiret gudstjeneste ute og fysisk sammen i felleskap som menighet. Men det satte været en stopper for. 
Da blir det isteden en digital gudstjeneste. Her finner du det du trenger for aktivt å kunne være deltagende i dagens gudstjeneste, hjemmefra, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, vi ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene og hører på samme preken. 

Last ned støtteark til gudstjenesten her

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt.

1. Preludium

Gå Gjennom byens lange rette gater - MŸGG

 

2. Inngangsbønn

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Barmhjertige, nådige Gud, takk for Åndens komme.
Åpne våre hjerter og utøs din Ånd i oss og alle dens gaver over menigheten.
Hellige Ånd, vår talsmann, du som tente ilden i dine disipler og ga dem visdom og styrke, vi ber deg: hold kjærligheten brennende og troen levende, så din menighet på mange kreative måter kan forkynne evangeliet om Jesus Kristus.

Takk at du er midt iblant oss - også når vi samles hver for oss. 
La vårt hus bli ditt hus,
når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom oss riktig nær,
så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Treenige Gud, vi legger frem for deg våre dypeste lengsler, 
våre feilsteg, ja hele våre liv.  
Kom oss i møte med tilgivelse og nåde! 
Velsign vår gudstjeneste,
så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 
Amen

3. Sang

Hellig ånd som livet gir - Sveinung Hølmebakk

 

4. Skriftlesning

(Er dere flere sammen kan dere dele på å lese høyt)

Joel 2, 1-2
En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
de gamle skal drømme drømmer
og de unge skal se syn.
Selv over slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd.

Apg 2, 1-13
Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.
I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.»

2. Kor 1, 21-22
Gud er den som grunnfester både oss og dere i Kristus, og som har salvet oss. Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.

5. Sang

Kom Hellig Ånd - Bodil Arnesen

6. Offer

Gi din gave til menigheten

VIPPS

Menigheten drives i det store og hele av frivillige gaver. Bibelen oppmuntrer oss til å gi rikelig og med glede, som en respons i takknemlighet til Gud som har gitt deg alt! (2. Kor 8, 2-3) 

Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

Tusen takk for din gave 

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere til stede)

Joh 16, 4b-15
Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere. Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’ For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette. Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

8. Preken

Preken av pastor Atle H. Eidem «To bibelske bilder av Den Hellige Ånd».

9. Sang

Holy Spirit Living Breath of God (Official Lyric Video) - Keith & Kristyn Getty

10. Forbønn og "Vår Far"

(Bes høyt om dere er flere til stede, en kan lese der det står L, og alle der det står A.)

Gode treenige Gud! 
Takk at 50 dager etter oppstandelsen kom nådens og Sannhetens Ånd som Jesus hadde lovet. 

Vi ber at Den Hellige Ånd fortsatt må virke i oss!

L: Vi som er Jesu etterfølgere, men som er splittet likesom menneskenes tungemål, vi ber at Ånden må skape enhet mellom oss. 

A: Gud hør vår bønn!

L: Vi ber at de som søker å skape fred i verden, får bistand fra livets og fredens Ånd. 

A: Gud hør vår bønn!

L: Vi ber at alle som lider under frykt, angst og sorg, må Ånden få skape trygghet og glede.

A: Gud hør vår bønn!

L: Vi ber at alle som tilhører menigheten vår, må Ånden få utruste med sine nådegaver. 

A: Gud hør vår bønn!

L: Vi ber at Talsmannen, Den Hellige Ånd, gjør at sannhetens ord med overbevisningskraft stråler frem iblant oss.

A: Gud hør vår bønn!

A: Hellige Gud, himmelske Far, takk at din Ånd virker på en spesiell måte i oss. Gi oss å leve et liv med deg, og gi oss myndighet og gaver til å tjene deg i menigheten, nabolaget og byen vår.

Vi ber at alle må bli fylt av Den Hellige Ånd og forkynte dine store verk.
Halleluja.
Amen.

Stillhet - be din personlige bønn

Digital bønnekrukke

Vår Far
(Bes høyt om dere er flere til stede)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

11. Velsignelsen

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Må Gud vår Fars betingelsesløse kjærlighet omslutte oss,
og den underfulle nåden fra vår Frelser og Herre, Jesus Kristus, 
være med og over oss, 
og den seierrike kraften fra Guds Hellige Ånd være vår beskyttelse og styrke; 
Nå, i dag, alltid og i all evighet. 
Amen

12. Postludium

Kom Hellig Ånd med skapermakt - Pastor Wang Quintet 

13. Tilbakemelding 

 

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone