2021-05-09
Digital gudstjeneste 9. mai 2021

Velkommen til digital gudstjeneste i Fredrikstad Baptistkirke. Her finner du det du trenger for aktivt å kunne være deltagende i dagens gudstjeneste, hjemmefra, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, i dag er det Astrid Årvik som har funnet frem sangene, vi ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene og hører på samme preken. 

Støtteark til gudstjenesten finner du her

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt.

1. Preludium

Vandre i Guds lys - Troens menn

2. Inngangsbønn

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Herre Jesus Kristus, du skal komme igjen med stor makt og herlighet,
og hente oss som tror hjem til deg.
Vi ber deg: Vekk oss opp av likegyldighet og falsk trygghet,
og lær oss å våke og be.
Hold oss fast ved ditt ord,
så vi i tillit til din nåde med glede kan vente på din gjenkomst.

Gud, vi ber:
Takk at du er midt iblant oss - også når vi samles hver for oss. 
La vårt hus bli ditt hus,
når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom oss riktig nær,
så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Treenige Gud, vi legger frem for deg våre dypeste lengsler, 
våre feilsteg, ja hele våre liv.  
Kom oss i møte med tilgivelse og nåde! 
Velsign vår gudstjeneste,
så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 
Amen

3. Fellessang

Det er makt i de foldede hender - Sigvart Dagsland

4. Skriftlesning

(Er dere flere sammen kan dere dele på å lese høyt)

Daniel 7, 13-14
Jeg så i mine nattsyner, og se!
– med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn.
Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført fram for ham.
Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham.
Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå.
Hans rike går aldri til grunne.

Johannes 14, 1-7
La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»

Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»

2. Kor 5, 1-10
For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender. Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. For når vi slik er blitt kledd, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, uten å se. Men vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. Derfor setter vi vår ære i å være til glede for ham, enten vi er hjemme eller borte. For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt.

5. Sang

Hele himmelen er åpen over meg - Oddvar Høgevoll

6. Kollekt

Gi din gave til menigheten

VIPPS

Menigheten drives i det store og hele av frivillige gaver. Bibelen oppmuntrer oss til å gi rikelig og med glede, som en respons i takknemlighet til Gud som har gitt deg alt! (2. Kor 8, 2-3) 

Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

Tusen takk for din gave til menigheten!

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere til stede)

Johannes Åpenbaring 1, 9-19
Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Røsten sa: «Det du får se, skal du skrive i en bok og sende til de sju menighetene: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.»

Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. Hodet og håret hans var hvitt som hvit ull eller som snø, øynene var som flammende ild, føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som bruset av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft.

Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa:

«Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Skriv derfor ned det du har sett, det som er nå, og det som skal komme heretter.

8. Preken

Preken av pastor Atle H. Eidem «Bibelske bilder av himmelen»

9. Sang

Jeg ønsker å se Jesus først av alt - Emilia Lindberg

10. Forbønn og "Vår Far"

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Kjære Far og Gud.
Vi takker og priser deg – for du er god og din nåde varer evig! 

Vi takker deg for alt godt i uka som er forbi:  
for din omsorg i mat og klær,
for din kjærlighet til oss i vår nestes ansikt, 
for din storhet i naturen rundt oss,
for at du har beredt oss et hjem sammen med deg i himmelen,

I dag vil vi særlig takke deg for: ……. (her kan du legge fram ditt eget takkeemne – stille eller høyt)
Du er god og din nåde varer evig!

Far, vi ber for din kirke i hele verden. 
Vi ber om enhet mellom alle som tror på deg, så verden kan se hvem du er.
Vi ber for våre brødre og søstre som blir forfulgt fordi de tror på deg.
Vi ber for ditt folk, Israel, og for din nåde og fred i landet. 
Herre hør vår bønn.

Far, vi ber for menigheten vår.
Vi ber for Pastor Atle, for tjenerrådet og for hverandre.
Lær oss hvordan vi kan være Jesu kropp i en annerledes tid.
Gi oss alle – barn og unge, voksne og gamle - vekst og trygghet i troen.

Vi ber om håp og styrke i denne merkelige og vonde tiden.
Kom med din legedom til alle som er syke, trøst alle som sørger og savner. 
Vær nær hos alle ensomme.
Hjelp oss å være oppfinnsomme, så vi kan holde sammen, selv om vi ikke kan være sammen.
Vis oss hvordan vi kan være vår nestes bønnesvar denne uka. 
Gud, vi ber i tillit til din kjærlighet og barmhjertighet.
Herre, hør vår bønn.

Far, vi ber for de som du som har satt til å styre.
Vi ber for FN og for WHO, for Kong Harald og hans hus, for regjering og storting, for vår ordfører Nygård og for bystyret.
Gi dem visdom til gode avgjørelser og mot til å se lenger enn til neste valg.  
Gi rettledning i håndteringen av pandemien, globalt og lokalt. 
Gi oss som ikke styrer, tålmodighet og god vilje, når våre ledere må ta vanskelige beslutninger. 
Herre hør vår bønn

Far, vi ber for vår verden.
Din er jorden og alt som fyller den.
Gi oss ærefrykt for alt du har skapt, så vi beskytter ditt skaperverk, ikke legger det øde. 
Gi rettferd til de som lider for vår og våre forfedres grådighet.
Gi ly til de som er på flukt fra tørke, flom og gold jord.  
Gi vern til de som lider i krig og konflikt. 
Hjelp oss se hva som er vårt bidrag til at din vilje skjer.
Herre hør vår bønn

Far, vi ber for det vi er spesielt opptatt av nå.
(bruk tid til eget bønnebehov – stille eller høyt)
Gud, skap i oss tro, håp og handling.
Herre, hør vår bønn

Digital bønnekrukke

Fyll ut skjemaet med ditt bønnebegjær og send inn, så blir det tatt med i bønn.

Vår far
(Bes høyt om dere er flere til stede)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

11. Velsignelsen

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Gud velsigne himmelen over meg,
jorden under meg,
Guds bilde dypt inne i meg,
og dagen foran meg.
I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn.
Amen.

12. Postludium

Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene - Andoremus

13. Tilbakemelding

Fyll ut skjemaet og send inn.Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone