2021-05-02
Digital gudstjeneste søndag 2. mai

 

Velkommen til digital gudstjeneste i Fredrikstad Baptistkirke. Her finner du det du trenger for aktivt å kunne være deltagende i dagens gudstjeneste, hjemmefra, men på samme tid sammen med menigheten. I  dag har vi våroffer på VIPPS. Vi synger og lytter til de samme sangene, i dag er det Marianne og Lars Rudebjer som har funnet frem sangene, vi ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene og hører på samme preken. 

Støtteark til gudstjenesten finner du her

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt.

1. Preludium

Ropa till gud - Lovsång - Bengt Johansson

 

2. Inngangsbønn

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Allmektige Gud, du som har skapt alle ting,
vi takker deg for livet og for sinn og sanser som du har gitt oss.
Takk for naturens rikdom som du har velsignet oss med. 
Vi priser deg for jordens skjønnhet, for liv og helse,
for alt som lar oss kjenne at du er god.
Vi ber deg om lyttende ører, varme hjerter, løste tunger og villige hender,
til å forvalte godt alt vi har fått av deg, 
Du er en Gud som gir og gir, 
hjelp oss å ligne deg i din raushet.
Mektige Gud, vær hos oss i dag,
så vi kan høre ditt ord, lovprise deg fra takknemlige hjerter,
og vitne om dine storverk i ord og gjerning,

Gud, vi ber:
Takk at du er midt iblant oss - også når vi samles hver for oss. 
La vårt hus bli ditt hus,
når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom oss riktig nær,
så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Treenige Gud, vi legger frem for deg våre dypeste lengsler, 
våre feilsteg, ja hele våre liv.  
Kom oss i møte med tilgivelse og nåde! 
Velsign vår gudstjeneste,
så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 
Amen

3. Sang

Bara i dig · Bengt Johansson

 

 

4. Skriftlesning

(Er dere flere sammen kan dere dele på å lese høyt)

3. Mos 19, 9 -10
Når dere høster inn korn i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen når du har høstet, skal du ikke sanke sammen. På vinmarken skal du ikke sanke de druene som blir igjen, eller plukke dem som er falt ned. Du skal la dem være igjen til de fattige og innflytterne. Jeg er HERREN deres Gud.

Matteus 19, 16-30
Det kom en mann til ham og spurte: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor spør du meg om det gode? Én er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!» «Hvilke?» spurte han. Jesus svarte: «Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv.» «Alt dette har jeg holdt», svarte den unge mannen. «Hva er det da jeg mangler?» Jesus sa til ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye.

Jesus sa til disiplene: «Sannelig, jeg sier dere: Det er vanskelig for en som er rik, å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»

Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første.

2. Kor 8, 7-15
Dere har jo overflod av alt: av tro og tale, av kunnskap og iver og av den kjærlighet dere har fra oss. Så må dere også med denne gaven vise deres overflod! Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Jeg sier min mening om dette, og det kan være nyttig for dere. Dere begynte så godt i fjor og viste i handling at dere virkelig ville dette. Nå gjelder det å fullføre. Som dere villig gikk i gang, må dere nå villig fullføre, alt etter evne. For når den gode viljen er til stede, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere ha det trangt, men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet, slik det står skrevet:

Den som fikk mye, 
hadde ingen overflod,
og den som fikk lite,
led ingen mangel.

5. Sang

Aldri Alene - Oslo Soul Children

6. Våroffer

Gi din gave til menigheten

VIPPS

Menigheten drives i det store og hele av frivillige gaver. I dag tar vi opp ett våroffer til menigheten. I dag har du mulighet til gi en gave utover det du vanligvis gir. Bibelen oppmuntrer oss til å gi rikelig og med glede, som en respons i takknemlighet til Gud som har gitt deg alt! (2. Kor 8, 2-3) 

Tusen takk for din gave – både til vårofferet og til fremtidig givertjeneste til menigheten!

Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere til stede)

1. Kongebok 17, 7-16
Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Da kom HERRENS ord til Elia: «Gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der! Jeg har befalt en enke som bor der, å sørge for deg.»
Straks gikk Elia av sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke der som sanket ved. Han ropte til henne og sa: «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke!» Da hun gikk for å hente det, ropte han etter henne: «Ta også med et stykke brød til meg!» Hun svarte: «Så sant HERREN din Gud lever: Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø.» Elia sa til henne: «Vær ikke redd! Gå hjem og gjør som du har sagt! Men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den! Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. For så sier HERREN, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da HERREN sender regn over jorden.» Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt, og både hun og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk som HERREN hadde sagt gjennom Elia.

8. Preken

Preken av pastor Atle H. Eidem «Melkrukken skal ikke bli tom  

9. Sang

Lær Meg Å Kjenne Dine Veie · Sigvart Dagsland

 

 

10. Forbønn og "Vår Far"

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Jesus, vår bror, vår Frelser, vår Gud.
Du kjenner våre liv og alle utfordringer og vanskeligheter vi møter.
Du kjenner våre hjerter og våre skjulte tanker.
Takk at du har omsorg for alle mennesker.
Du elsket oss først, som vi er, med en evig kjærlighet.
Du gav ditt liv på korset for alle mennesker.
Se i nåde til alle som sliter med å få endene til å møtes, er syke, sitter i sorg, er ensomme, er døende.
La oss alle merke din nærhet. La oss kjenne din fred.
Gi hjelp og bær våre tunge byrder.
La ditt lys skinne over våre liv og i våre hjerter.

 

Baptister rundt hele verden står i dag sammen for Myanmar med et ønske om å hjelpe til i den fortvilte situasjonen militæret har satt landet og befolkningen i.
Les mer her

I dag ber vi spesielt for situasjonen i Myanmar:

• Be om Guds kraft og nærvær for å trøste alle troende.

• Be om en sterk megler og en politisk prosess som fører til fred.

• Be om tilgang til humanitær hjelp.

• Be for pastorer og kirkeledere når de tjener i denne utfordrende sammenhengen.

• Be om beskyttelse av kvinner og barn mot vold.

• Be om håp midt i fortvilelse.

• Be for at den globale baptistfamilien skal stå sammen for å sikre at befolkningen i Myanmar ikke blir glemt.

Amen

Stillhet - be din personlige bønn

Digital bønnekrukke

Vår far
(Bes høyt om dere er flere til stede)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

11. Velsignelsen

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Må Herren vende ansiktet sitt mot deg, 
slik at lyset fra hans åsyn skinner over deg og i deg, og fyller deg med fred.
Når du går ut og når du kommer inn, 
når du setter deg ned og når du reiser deg opp,
i ditt arbeid og i din fritid, i din glede og i din sorg, 
i din latter og i dine tårer, 
helt til den dagen kommer som er uten skygge og uten mørke. 
Amen! 

12. Postludium

Velsignelsen · Oslo Gospel Choir

 

 

13. TilbakemeldingKontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone