2021-04-18
Digital gudstjeneste 18. april 2021

Velkommen til digital gudstjeneste i Fredrikstad Baptistkirke.
Her finner du det du trenger for å kunne feire dagens gudstjeneste hjemme, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, 
ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene, hører på samme preken.

- Last ned støtteark til gudstjenesten her

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt. 

1. Preludium

Voices of Lee // No Longer Slaves

 

2. Inngangsbønn

(Be gjerne høyt - er dere flere kan den leses sammen)

Gode himmelske Far, 
Du holder dine løfter og er kjærlig i alt hva du gjør,
du støtter den som er ustø, du retter opp ryggen på de krumbøyde.
Vi retter vår oppmerksomhet mot deg og gir deg vår tilbedelse.
Du åpner din hånd og stiller vår lengsel og vår hunger.
Rettferdig er du i alt hva du gjør, din kjærlighet skinner igjennom.
Du er nær alle som påkaller deg, alle som roper til deg av ett oppriktig hjerte.

Takk at du er midt iblant oss - også når vi samles hver for oss. 
La vårt hus bli ditt hus,
når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom oss riktig nær,
så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Treenige Gud, vi legger frem for deg våre dypeste lengsler, 
våre feilsteg, ja hele våre liv.  
Kom oss i møte med tilgivelse og nåde! 
Velsign vår gudstjeneste,
så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 
Amen

3. Fellessang

Store Gud vi lover deg - Oslo Gospel Choir

 

Store Gud, vi lover deg.
Land og hav og atmosfære,
solsystem og melkevei,
alt som lever, gir deg ære,
vitner om din skapermakt,
altet er deg underlagt.


Universet bærer bud
om din kraft og skaperglede.
Kosmos roper: Gud er Gud!
Overalt er du til stede,
fyller stoff og tid og rom,
verden er din eiendom.


I en ukjent dimensjon,
skjult for vitenskapens øye,
jubler englers legion
for din trone i det høye.
Ydmykt fra vårt lave sted
toner kirkens lovsang med.


Synlig kom du til vår jord
da vår Frelser lot seg føde.
Han var livets skaperord
og ble oppreist fra de døde.
Liv og død er i din hånd,
Fader, Sønn og Helligånd.

4. Skriftlesning

(Les høyt, bytt på å lese om dere er flere til stede)

Salme 23
HERREN er min hyrde, jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav, de trøster meg.
Du dekker bord for meg like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.
Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i HERRENS hus gjennom alle tider.

Matteus 22, 34-39
Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Heb 13, 5-6
La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg?

5. Fellessang

O Jesus åpne du mitt øye - Sveinung Hølmebakk

 

1. O Jesus, åpne du mitt øye
Så jeg kan se hvor rik jeg er!
Jeg har en Fader i det høye
Som faderomhu for meg bær,
Som faderomhu for meg bær.

2. Jeg har en bror som ved Guds side
vet om min sak og ber for meg.
Jeg har en nådestrøm så vide
som himlens hvelving strekker seg,
som himlens hvelving strekker seg

3. Jeg har en talsmann tro i nøden,
En trøster og en hjelper god.
Jeg har et evig liv i døden
En evig fred i Jesu blod,
En evig fred i Jesu blod.

4. O Jesus Krist, forøk meg troen,
Så jeg kan se min herlighet,
Og aldri aldri glemme kronen
Du har beredt fra evighet,
Du har beredt fra evighet!

6. Kollekt

Gi din gave til menigheten

VIPPS

Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere til stede)

Lukas 12, 13-21
En i mengden sa til ham: «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!» Men Jesus svarte: «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem: «Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod.»
Så fortalte han dem en lignelse:
«Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden, og han tenkte med seg selv: ‘Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. Jo, dette vil jeg gjøre: Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv: Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad!’ Men Gud sa til ham: ‘Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?’
Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud.»

8. Preken

Preken av pastor Atle H. Eidem "Å være rik i Gud»

9. Sang 

Home Free - How Great Thou Art

 

 

10. Forbønn og "Vår far"

(Be gjerne høyt - er dere flere kan dere dele på å lese)

Allmektige Gud, verdens skaper,
dagene svinner bort mellom våre hender, og vårt liv med dem. 
Men du er i går og i dag den samme og forblir det til evig tid.
Fra evighet kjenner du oss. Vår fremtid er i dine hender. 
Hjelp oss å se at vår glede, fred og rikdom er å finne bare i deg.  

Nådige Gud,
hjelp oss å se våre medmennesker gjennom øyne som er lyst opp av forståelse og medfølelse.
Fri oss fra å dømme, slik at vi kan motta våre søstre og brødre med respekt og oppmerksomhet.
Åpne våre hjerter for ropene fra en lidende verden og la oss bidra med det vi kan, til fred og rettferdighet for hele skapelsen.
Gi oss å være instrumenter for godhet, omsorg og likeverd overalt

Barmhjertige Gud, vår Far,
av kjærlighet til oss sendte du din Sønn til verden som lege for våre sjeler og kropper. 
Se til dine barn, som i denne vanskelige tid med pandemi, forvirring og uro vender seg til deg for å søke styrke, frelse og lindring. 
Fri oss fra sykdom og frykt, helbred våre syke, trøst de som er i sorg, gi våre ledere visdom. Sign vår konge og hans hus.
Se til alle svake, trette og ensomme. La håpet tennes i deres øyne.
Forlat oss ikke i denne prøvelsens tid, men fri oss fra alt ondt! 
Det ber vi deg om i tillit til din trofasthet

Hellige Gud og himmelske Fader!
Du er vårt vern og sikre tilfluktssted til alle tider. 
Også når den verden, vi kjenner, 
glir ut av våre hender og det er så mye vi opprøres over og ikke forstår. 
Kom til oss med din fred! 

Oppstandne Kristus, vår frelser og venn!
Du er verdens lys, og den vei vi kan gå.
Driv mørke bort, som truer og gjør oss redde! 
Kom til oss med ditt lys! 

Gud Helligånd, som trøster og løfter oss opp!
Du gir nye krefter, så håpet igjen kan fylde oss med mot. 
La håpet og gleden ved å kjenne deg drive frykten bort. 
Kom til oss med ditt nærvær! 

Kort stillhet der du kan be en bønn for noe eller noen du tenker spesielt på. 

Gode Gud, dette er våre tanker og bønner; de vi har delt med hverandre, og de vi bærer i hjertets dyp. 

Vi takker deg fordi du deler våre gleder og bærer våre sorger sammen med oss. 
Skap i oss tro, håp og handling.
Herre, hør vår bønn
Amen

Digitalbønnekrukke

Fyll ut skjemaet på nettsiden og trykk send. Det blir lest og bedt over av menighetens pastor og menighetens bønneleder.

Vår Far

(Er man flere så kan "Vår Far" bes høyt sammen)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

11. Velsignelsen

(Er man flere så bes "Velsignelsen" høyt sammen)

Vi ber om:

Velsignelse fra Gud, 
som skaper og bærer, 
som elsker og kjemper, 
som fornyer og gir liv. 
Må Han omslutte oss med hvile og trygghet, 
må Han utfordre oss til pågangsmot og kamp. 

Amen

12. Postludium

THE BLESSING | Ung Baptist Lovsang

 

13. Tilbakemelding

Har du en tilbakemelding på dagens gudstjeneste så fyll ut skjemaet på nettsiden. Det blir lest av menighetens pastor. Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone