2021-04-11
Digital gudstjeneste 11. april 2021

Velkommen til digital gudstjeneste i Fredrikstad Baptistkirke.
Her finner du det du trenger for å kunne feire dagens gudstjeneste hjemme, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, 
ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene, hører på samme preken. I dag taler Arild B. Svendsen fra Markus 10, 46-52.

- Støtte ark til gudstjenesten kan du laste ned her

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt. 

 

1. Preludium

Mass in C minor KV. 427: Kyrie (1785) Wolfgang Amadeus Mozart

2. Inngangsbønn

(Be gjerne høyt - er dere flere kan den leses sammen)

Gode Gud og Far, 
åpne våre øyne for ditt nærvær,
våre sinn for din nåde,
våre hjerter for din kjærlighet,
våre liv for din legende kraft
- og la deg finne blant oss.

Gode Jesus Kristus,
lær meg å se hva du ser,
når du ser til meg.
Lær meg å se hva du ser,
når du ser til andre mennesker.
Hjelp meg denne dagen til å ta imot ditt ømme blikk,
og til å se andre slik du ser.

I stille forventning til hva denne dagen bringer med seg så hvisker jeg: 
Kyrie eleison, Herre miskunne deg.
Jesus, ha barmhjertighet med meg.

Takk at du er midt iblant oss - også når vi samles hver for oss. 
La vårt hus bli ditt hus,
når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom oss riktig nær,
så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Treenige Gud, vi legger frem for deg våre dypeste lengsler, våre feilsteg, ja hele våre liv.  
Kom oss i møte med tilgivelse og nåde! 
Velsign vår gudstjeneste,
så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 
Amen

3. Sang

Eg ser - Sveinung Hølmebakk

4. Skriftlesning

(Les gjerne høyt - er dere flere kan salmeteksten leses som veksellesning. L - leder, A - Alle)

Salme 146
A: Halleluja!

L: Lovsyng HERREN, min sjel!

A: Jeg vil lovsynge HERREN hele mitt liv,
synge og spille for min Gud så lenge jeg er til.

L: Stol ikke på fyrster, mennesker som ikke kan hjelpe. De utånder og blir til jord igjen, den dagen faller planene i grus.

A: Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til HERREN sin Gud.

L: Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem, han er trofast til evig tid. Han hjelper de undertrykte til deres rett, han gir mat til dem som sulter.

A: HERREN setter fri dem som er bundet. 
HERREN gir de blinde syn. 
HERREN reiser de nedbøyde opp. 
HERREN elsker de rettferdige. 
HERREN verner innflyttere.

L: Han holder enker og farløse oppe, men gjør veien kroket for dem som gjør urett.

A: HERREN er konge til evig tid, din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja!

Rom 9, 20-24
Men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud? Kan verket si til håndverkeren: «Hvorfor gjorde du meg slik?» Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump kan lage én krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk? Og enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne. Han gjorde det for å gjøre kjent hvor rik hans herlighet er for dem som han ville vise godhet, og som var gjort ferdige for herligheten. Også oss har han kalt til å være slike krukker, ikke bare blant jødene, men også blant hedningene.

5. Fellessang

Navnet Jesus blekner aldri – fra hele Norge!

6. Kollekt

Gi din gave til menigheten

VIPPS

Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere til stede)

Markus 10, 46-52
De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Mange snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham: «Vær ved godt mot! Reis deg! Han kaller på deg.» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få synet igjen!» Da sa Jesus til ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien.

8. Preken

Preken av Arild B. Svendsen "Ser du meg?"

 

9. Fellessang 

Du vet vel om at du er verdifull – Else Iren

10. Forbønn, bønnekrukke og "Vår far"

(Be gjerne høyt - er dere flere kan den bes som vekselsbønn. L - leder, A - Alle)

L: Gode barmhjertige Gud,
Vær oss nær når vi kjenner oss hjelpeløse, når løgnen har makt, når redselen og likegyldigheten tiltar: 

A: La ditt rike komme.

L: Evige Herre,
Vær oss nær når gleden er fraværende, når kjærligheten er svak, når uroen er sterk:

A: La ditt rike komme.

L: Du hjelpeløses hjelper,
Kom nær alle syke og ensomme, til fengslede og torturerte, til sultne og hjemløse: 

A: La ditt rike komme.

L: Gode Hellig Ånd,
Kom nær alle menneskene i byen vår, høy og lav, de med stort ansvar og de uten:

A: La ditt rike komme.

L: Treenige Gud,
Kom nær til våre hender, til våre øyne, til våre hjerter: 

A: La ditt rike komme.

L: Vi vil takke deg vår Skaper, som ga lys til verden og livspuls til oss. 

A: La ditt lys skinne over skaperverket. Gjør oss i stand til å ta vare på jord, himmel og vann. Gjør oss i stand til å ta vare på planter, dyr og mennesker. 

L: Vi vil takke deg vår Frigjører, som ga frelse til verden, og strakte ut sin hånd til oss. 

A: La ditt lys skinne på våre liv så vi ser at vi er elsket og kan dele din kjærlighet med dem vi møter på vår vei. 

L: Vi vil takke vår Livgiver, som omslutter verden, og velsigner vår sjel med lengsel. 

A: La ditt lys skinne i vårt fellesskap og la det være åpent for alle. Vær du vår visdom og sannhet, slik at det skapes godhet og fred. 

Kort stillhet der du kan be en bønn for noe eller noen du tenker spesielt på. 

L: Gode Gud, dette er våre tanker og bønner; de vi har delt med hverandre, og de vi bærer i hjertets dyp. 

A: Vi takker deg fordi du deler våre gleder og bærer våre sorger sammen med oss. Skap i oss tro, håp og handling.
Herre, hør vår bønn
Amen

Digitalbønnekrukke

Fyll ut skjemaet på nettsiden og trykk send. Det blir lest og bedt over av menighetens pastor og til menighetens bønneleder.

Vår Far

(Er man flere så kan "Vår Far" bes høyt sammen)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

11. Velsignelsen

(Er man flere så bes "Velsignelsen" høyt sammen)

Herre velsign oss,
så din ufattelige kjærlighet omslutter oss,
og vår Frelser og Herre Jesus Kristus underfulle nåde er med og over oss,
og den uovervinnelige kraften fra Guds Hellige Ånd er vår beskyttelse og styrke; 
Nå, i dag, alltid og i all evighet. 
Amen.

12. Postludium

Because He Lives (Amen) | West Coast Choir - West Coast Baptist College

13. Tilbakemelding

Har du en tilbakemelding på dagens gudstjeneste så fyll ut skjemaet på nettsiden. Det blir lest av menighetens pastor. 14. Tips

- Du kan bruke menighetens interne facebookside eller kanskje du kunne ringe til en i menigheten for å ha noen å samtale med under kirkekaffen.

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone