2021-04-04
Digital påskedagsgudstjeneste 2021

Velkommen til digital påskedagsgudstjeneste i Fredrikstad Baptistkirke. Her finner du det du trenger for å kunne feire dagens gudstjeneste hjemme, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene, hører på samme preken i dag taler pastor Atle H. Eidem om temaet "Fra tvil til tro" fra Lukas 24, 13-46. 

Støtte ark til gudstjenesten kan du laste ned her

Gå direkte til Søndagsskolen. Der er det i dag to flotte videoer om påskedag dere kan se.

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt. 

1. Preludium 

Påskemorgen slukker sorgen - Arild B. Svendsen spiller

2. Inngangsbønn 

(Be høyt - er dere flere så gjør det sammen) 

Oppstandne Frelser og Herre! 
Vi lover og takker deg for livet som oppstod med deg! 
Takk for at døden aldri mer skal ha siste ordet!
Vi står her på denne oppstandelsesdagen i våre hjem, men sammen med hele menneskeheten og hele universets skaperverk og takker deg for at alt du har skapt er innesluttet i din oppstandelseskraft! 
Dødens avslutning er blitt døren inn til et liv som aldri skal ta slutt. 
Derfor lar vi vår lovsang lyde i dag, fordi all sorg en dag skal bli vendt til glede. 
Frels oss fra det onde, slik at den sterkeste kraften som finnes, kjærlighetens forsoning, må få større innpass både i oss og alle andre. 
Din død gjør det mulig å legge fra oss hos deg det som vil ta fra oss motet og bryte oss ned. 
Du er sterkere enn alt mørke, all synd, all skam og fornedrelse. 
Vi løfter våre hjerter til deg – og jubler, evige allmektige levende Gud! 
Du er sannelig oppstanden! 
 

La vårt hus bli ditt hus,
når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom oss riktig nær,
så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Velsign vår gudstjeneste,
så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 

Amen.

3. Oppstandelseshilsen fra noen av menighetens medlemmer


4. Fellessang

Å salige stund uten like - fra Bragernes kirke

5. Skriftlesning 

(Les høyt - er dere flere så bytt på å lese) 

Jes 52, 7–10 

Hvor vakre de er der de løper over fjellene,
føttene til den som bringer bud,
forkynner fred,
bringer godt budskap,
forkynner frelse og sier til Sion:
«Din Gud er konge!»
Hør, vaktmennene dine roper høyt,
de jubler alle sammen.
For med egne øyne ser de at HERREN vender tilbake til Sion.
Bryt ut i jubel sammen, dere Jerusalems ruiner!
For HERREN trøster sitt folk,
han løser Jerusalem ut.
HERREN viser sin hellige arm for øynene på alle folkeslag.
Hele jorden får se frelsen fra vår Gud.

Romerne 14, 7-9

For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. 

6. Fellessang

Å PRIS HANS NAVN | Ung Baptist Lovsang

 

 7. Kollekt

Gi din gave til menigheten 

VIPPS
Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459 

 

8. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere tilstede) 

Lukas 24, 13-46

Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem, og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nasaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.»

Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de ba ham inntrengende: «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elleve og vennene deres samlet, og disse sa: «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.» Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.

Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» Dermed viste han dem hendene og føttene sine. Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem: «Har dere noe å spise her?» De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på.

Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene.

9. Preken 

Pastor Atle H. Eidem taler over temaet: "Fra tvil til tro" 

 

10. Solosang 

Because He Lives - Linn Røen og Joakim Rudebjer.

 

11. Forbønn og "Vår far"

(Be høyt - er dere flere sammen så velg en som leser) 

Jesus Kristus, vær vår oppstandelse! 

A: Oppstandne Herre og Kristus, vær vår oppstandelse og vårt liv. 

A: Vær oppstandelse,
L: for de som lever som om du ikke lever. 

A: Vær oppstandelse,
L: for de som ikke tror de trenger oppstandelsen og livet. 

A: Vær oppstandelse,
L: for oss som har møtt det gode, men som ikke får til å gi det videre. 

A: Vær oppstandelse,
L: for oss som unnslapp dommen, men likevel dømmer andre. 

A: Vær oppstandelse,
L: for oss som har mottatt din kjærlighet, men bare ser oss selv. 

A: Vær oppstandelse for oss som kjenner håpet, L: men bukker under i håpløshet. 

A: Vær oppstandelsen og livet,
L: for de som er syke og smittet med koronaviruset. 

A: Vær oppstandelsen og livet,
L: for alle som er syke og ensomme. 

A: Vær oppstandelsen og livet,
L: for alle barn som er redde og engstelige. 

A: Vær oppstandelsen og livet i vårt felleskap.
L: Fyll oss med din fred og glede. Fyll oss på ny med din forvandlende kjærlighet, oppstandelsens virkelighet og kraften av din nåde! 

A: Vær oppstandelsen og livet for meg. Nå, i dag og i all evighet! Amen 

Stillhet - be din personlige bønn 

Digitalbønnekrukke

Fyll ut skjemaet på nettsiden og trykk send. Det blir lest og bedt over av menighetens pastor og til menighetens bønneleder.

Vår Far

(Er man flere så kan "Vår Far" bes høyt sammen)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

12. Velsignelsen

Takk at du oppstandne Herren vender ansiktet ditt mot meg,
slik at lyset fra ditt åsyn skinner over meg og i meg,
og fyller meg med fred.

Når jeg går ut og når jeg kommer inn,
når jeg setter meg ned og når jeg reiser meg opp,
i mitt arbeid og i min fritid,
i min glede og i min sorg,
i min latter og i mine tårer,
helt til den dagen kommer som er uten skygge og uten mørke. 

Amen!

13. Postludium 

Deg Være Ære · Oslo Gospel Choir

Deg være ære, Herre over dødens makt
Evig skal døden være Kristus underlagt
Lyset fyller haven, se en engel kom
Åpnet den stengte graven
Jesu grav er tom

Deg være ære
Herre over dødens makt
Evig skal døden være
Kristus underlagt

Frykt ikke mere! Evig er han med
Troens øye ser det; Han gir liv og fred
Kristi navn er ære, seier er hans vei
Evig skal han regjere, aldri frykter jeg

Deg være ære
Herre over dødens makt
Evig skal døden være
Kristus underlagt

Se, Herren lever! Salige morgenstund
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn
Jubelropet runger; Frelseren er her
Pris han, alle tunger, Kristus Herre er

Deg være ære
Herre over dødens makt
Evig skal døden være
Kristus underlagt

14. Oppstandelseshilsen fra byens menigheter

 

Søndagsskolen

I dag er det to videoer du kan se på søndagsskolen. Den ene er fra Søndagsskolen Norge Der er det påskekalender med påskeegg. Hvert av de seks eggene i påskekalenderen inneholder et symbol knyttet til  påsken. I dag egget fra påskedag.

 

Den andre videoen er fra UNG Baptist der Ida og Elisabeth forteller om påskedag.

 

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone