2021-04-01
Digital nattverdgudstjeneste skjærtorsdag 2021

Velkommen til digital gudstjeneste på skjærtorsdag. Enda en påske uten å kunne fysisk samles og vi virkelig erfarer at kirken ikke er et «bygg», men består av deg og meg. Her finner du det du trenger for å kunne feire dagens gudstjeneste hjemme, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene, hører på samme preken og deltar i nattverdfeiringen. Vil du være med i nattverden så gjør klar med brød og alkoholfri vin/saft/juice. 

- Skjærtorsdagsvideo for barna her

- Støtteark til gudstjenesten finner du her

- Praktisk: Skroll deg nedover siden og gå gjennom gudstjenesten punkt for punkt.

1. Preludium

Klippe du som brast for mig - Frøydis Grorud

2. Inngangsbønn

(Be gjerne høyt - er dere flere kan den leses sammen)

Evige Gud! 
Vi takker vi deg for at du er midt iblant oss - også når vi samles hver for oss på denne skjærtorsdag. 
Vi er her for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din Ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg. 
La din kjærlighet bli i oss, så vi tjener hverandre som du tjente oss, og rekker tilgivelsen videre. Ja, gi oss å leve sammen slik at livet her og nå blir en forsmak på gleden i ditt rike der kjærligheten metter alle fra evighet til evighet.

La vårt hus bli ditt hus -- når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom å vær oss inderlig nær, vi åpner våre liv og hjem for deg.
Kom oss riktig nær -- så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Vi legger vår synd, og alt som er vondt og vanskelig i våre liv over på deg. Tilgi oss. 
Velsign vår gudstjeneste -- så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 
Amen

3. Fellessang

Såkorn som dør i jorden - SKRUK

4. Skriftlesning

Jeremia 31, 31-34
Se, dager skal komme, sier HERREN, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier HERREN. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier HERREN: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si: «Kjenn HERREN!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier HERREN. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden.

Hebreerbrevet 10, 19-25
Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.

5. Sang

How Deep The Father's Love For Us | Ung Baptist Lovsang

 

6. Kollekt

Gi din gave til menigheten

VIPPS

Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere er til stede)

Lukkas 22, 13-17

Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve det mennesket som forråder ham!» Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.

8. Andakt

Av pastor Atle H. Eidem «Jeg har lengtet inderlig» 

9. Forbønn

(Om man er flere så kan dere dele på å lese bønnen høyt)

Livets Gud, i din nåde har du sådd ordet ditt blant oss.
Vi ber deg: La oss få ta imot Ordet så det kan vokse og modnes i oss til den dagen ditt rike blir fullendt.

Gode Jesus Kristus, takk for at vi med hele den verdensvide kirke også i år kan feire påske!
Takk at du samler og forener oss. 

Se til alle som er fylt av uro og redsel. 
Se til alle som er syke og døende.
Se til alle som er ensomme og isolerte. 

Takk Jesus Kristus at du kom til vår jord.
Du kom og ble barn, for at vi skulle kunne favne deg. 
Du kom og ble tid, for at vi skulle møte deg.
Du kom og ble fattig, for at vi skulle bli rike.
Du kom og ble sulten, for at vi skulle bli mette.
Du kom og ble trett, for at vi skulle være våkne.
Du kom og ble forlatt, for at vi aldri skal bli det. 

Jesus Kristus, du som lider med oss, til deg våger vi å si alt. 
Takk at du hører vårt minste sukk. 

Vær oss nær selv nær når vi snubler og faller.
Hjelp oss i vårt Getsemane, av knudrete trær og sovende venner. 
Hjelp oss i å be i tillit, som du gjorde i hagen: «la din vilje skje» 

Vær oss nær selv når vi svikter, og la oss med hele din kirke en dag samles hos deg i ditt fullendte rike, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet.

Amen 

11. Salme før nattverd

Let Us Break Bread Together - Oslo Gospel Choir

 

12. Nattverd, Vår far og Velsignelsen

I dag feirer vi nattverd sammen. Vil du være med hjemmefra så gjør deg klar med brød og alkoholfri vin/saft/juice. Er dere flere enn en, velger dere en til å dele ut nattverden til de andre. Da bevarer vi det gode motivet i nattverden at man rekker frem hendene og tar imot fra en annen. Når vi feirer nattverd, gjør vi det forent med hele Guds menighet.

13. Postludium

Kyrie - Gabrielle

 

For barna

 

 

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone