2021-02-18
Å følge etter Jesus

 

Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp…
Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?
Matteus 16:21 og – 24-26

I denne teksten deler Jesus selve grunnlaget for disippelskap. «For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Legg merke til at dette ikke bare er et spørsmål om å akseptere lidelse som tilfeldigvis måtte ramme. Jesus ber oss aktivt om å ta opp vårt kors, og oppsøke dem som har det vondt. Det Jesus gjorde på korset, var å bære byrden av verdens synd. Han bar våre alles byrder i kjærlighet. Og det er dette vi må gjøre, søke etter måter å lette andres byrder og belastninger. Å følge etter Jesus er å dø fra sitt eget. Da Jesus helbredet den blinde Bartimeus, fulgte han Jesus på veien som førte til Golgata. Veien til det kristne livet begynner og slutter med at mannen som er Gud, dør på et kors.

Hvem kan du hjelpe i dag?

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone