2021-01-10
Digital gudstjeneste søndag 10. januar 2021

Velkommen til digital gudstjeneste i Fredrikstad Baptistkirke. Her finner du det du trenger for å kunne feire dagens gudstjeneste hjemme, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene, hører på samme preken.

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt.

Her kan du laste ned støtteark til gudstjensten (PDF)

 

1. Preludium

Kenny Holland - Nearer My God To Thee ft. my sisters

2. Inngangsbønn

(Be gjerne høyt - er dere flere kan den leses sammen)

Gode Far og Gud
Ingenting er umulig for deg. 
Derfor takker vi deg for at du er midt iblant oss - også når vi samles hver for oss. 
La vårt hus bli ditt hus -- når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom oss riktig nær -- så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Vi legger vår synd, og alt som er vondt og vanskelig i våre liv over på deg.  Tilgi oss. 
Velsign vår gudstjeneste -- så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 
Amen

3. Sang

Sondre Bratland og Tore Bruvoll - Blott en dag

4. Skriftlesning

(Les høyt - er dere flere så bytt på å lese)

Salme 25, 1-7

HERRE, jeg løfter min sjel til deg.

ב

Min Gud, til deg setter jeg min lit.
La meg ikke bli til skamme,
la ikke fienden fryde seg over meg!

ג

For ingen som setter sitt håp til deg, skal bli til skamme,
til skamme blir de troløse, med sine tomme hender.

ד

HERRE, la meg kjenne dine veier.
Lær meg dine stier!

ה

La meg få vandre i din sannhet,
lær meg, for du er Gud, min frelser!
Til deg setter jeg alltid mitt håp.

ז

HERRE, tenk på din barmhjertighet og kjærlighet, som er fra evig tid.

ח

Tenk ikke på min ungdoms feiltrinn og synder!
Tenk på meg i din miskunn, HERRE, for du er god.

 

Ef 6, 10-18
Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige.

5. Sang

Dirdals: Hvilken venn vi har i Jesus

 

6. Kollekt

Gi din gave til menigheten

VIPPS

Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere tilstede)

Markus evangeliet 9, 14-29

Da de kom tilbake til de andre disiplene, så de en stor folkemengde samlet omkring dem, og noen skriftlærde som diskuterte med dem. Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham. Han spurte dem da: «Hva er det dere diskuterer med dem?» En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» Da sa han til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han falt over ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!» «Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham, og far aldri mer inn i ham!» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.»

8. Preken

Preken av pastor Atle H. Eidem «Om det er mulig…» 

9. Fellessang 

Det er makt i de foldede hender - Bedehusland

 

10. Forbønn, forbønn og "Vår far"

(Om man er flere kan en lese bønnen høyt)

Gud, på denne nye dagen søker jeg din hjelp. Når jeg mangler energi, gi meg din kraft. Når jeg mangler disiplin, gi meg din kjærlighet. Gi meg tålmodighet, når jeg er travel.

Jesus Kristus, du vet hvor ofte vi kjenner oss hjelpeløse i møte med andre menneskers problemer og lidelser, men du er der alltid før oss, og du har allerede tatt imot dem i din barmhjertighet. Tal til dem gjennom våre ord, gi dem hjelp gjennom våre gjerninger og la din velsignelse hvile over oss alle.

Gud, hjelp meg å telle alle mine daglige velsignelser. Gi meg ett takknemlig hjerte.
Se til alt jeg skal gjøre i dag og i dager som kommer. La meg gjøre det til din ære.
Verden rundt meg ser mørk og vanskelig ut. Jeg er bekymret for så mye. Gi meg å lære av fuglene under himmelen og blomstene på marken. Hjelp meg å søke ditt rike først!

Vær med meg Herre. Gå med meg. Gjør meg oppmerksom på din tilstedeværelse denne uken. Jeg vil gi deg ære. 

Herre Jesus, hele ditt liv var bønn, i fullkommen harmoni med Far. Lær meg ved din Ånd å be i overenstemmelse med din kjærlige vilje.
Gi at de troende i hele verden kan forenes i forbønn og lovprisning, og la ditt rike komme med kjærlighet og glede.

Amen

Stillhet - be din personlige bønn

Tenn et lys, be for hverandre om dere er flere, be for noen du tenker på. 

Digitalbønnekrukke

Fyll ut skjemaet og trykk send. Det blir lest og bedt over av menighetens pastor og til menighetens bønneleder.

 

(Er man flere så kan "Vår Far" bes høyt sammen)

Vår Far

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

11. Velsignelsen

(Er man flere så bes "Velsignelsen" høyt sammen)

Må̊ Herren gå foran meg, og vise den rette veien.
Må̊ Herren gå ved siden av meg, og beskytte mot farer.
Må̊ Herren gå bak meg, å bevare fra ondskap og falskhet.
Må̊ Herren være under meg, og løfte når jeg faller.
Må̊ Herren være der i meg, å trøste når mismotet kommer.
Må̊ Herren være rundt meg, å bevare meg.
Må̊ Herren være over meg, og velsigne meg.
Må Herren gå med meg, nå, i dag og alle dager!
Amen!

12. Tilbakemelding

Har du en tilbakemelding på dagens gudstjeneste så fyll ut skjemaet. Det blir lest av menighetens pastor. 

13. Tips

- Du kan bruke menighetens interne facebookside eller kanskje du kunne ringe  til en i menigheten for å ha noen å samtale med under kirkekaffen.

- Ønsker du et litt lengre postludium eller tonefølge under kirkekaffen så gled deg over Natalie Raynes pianomedley over kjente Bill Gaither sanger. Hun er pianist i Bethel Calvary Baptist Church in Taylors, South Carolina.

 

 

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone