2020-10-22
Nyhetsbrev uke 43 og 44

 

Søndag 25. oktober kl 11.00: Nattverdgudstjeneste og søndagsskole

Nyhetsbrev uke 43 og 44

Vi feirer nattverd. Pastor Atle H. Eidem taler over temaet: «Å kjempe mot kjemper» Davids kamp mot kjempen Goliat. Alle har vi noen kjemper vi sloss mot i livene våre. Noen som er skremmende store. Kom å hør hvordan du kan bekjempe dine kjemper! Musikk ved Jostein Brunstad og Gottfred Gundersen. Søndagsskole for de minste barna ved Astrid Alvim og for de eldste ved Bjørn Vidar Engeli. Kirkekaffe.

 

Mandag 26. oktober kl 18.00. Misjon

Nyhetsbrev uke 43 og 44

Besøk av Hanne og Haakon Martinsen

 

Torsdag 29. oktober. Kl 18.00. Felleskap rundt Bibelen

Nyhetsbrev uke 43 og 44

Vi spiser kveldsmat sammen. Lovsang og bønn. Bibelundervisning ved pastor Atle H. Eidem. Kveldens tema: «Hvorfor tillater Gud så mye lidelse?». Åpent for alle.

 

Søndag 1. november kl 11.00: Gudstjeneste.

Nyhetsbrev uke 43 og 44

Preken av Einar Stensland. Solveig Petersen leder gudstjenesten. Musikk ved Jørn Olafsen og Roar Petersen. Søndagsskole for de minste barna ved Marianne og Lars Rudebjer og for de eldste ved Bjørn Vidar Engeli. Kirkekaffe.

 

Suppesalg i kirken

Nyhetsbrev uke 43 og 44

av Heidi Thorbjørnsen

For noen år siden startet vi i Fredrikstad Baptistmenighet opp med å selge suppe ca. en gang i måneden etter gudstjenestene og under kirkekaffen. Pengene skulle brukes til et “misjonsprosjekt”. Valget falt på Misjon Europa. Vi bestemte oss for å hjelpe Galina som bor i Estland. Der jobber hun med noen prosjekter. Hun driver et suppekjøkken, der tar hun inn mennesker som sliter med rus. De får et varmt måltid og et Gudsord med seg. Hun hjelper også barn som har det tøft hjemme, der foreldrene er alkoholikere, eller arbeidsledige.

For noen år siden dro flere fra Fredrikstad Baptistmenighet på en “juletur” til Estland i regi av Misjon Europa. Der ble vi kjent med Galina, ei strålende dame med stå på vilje. Hun lever nær Gud, og er helt avhengig av hans hjelp i sitt arbeid. Vi i Fredrikstad Baptistmenighet har kjøpt vinduer til et hus – som Galina fikk “leie” gratis av kommunen i Sirgala – i 50 år. Den bygningen stod der som et stort tomt skall. Men nå har ting skjedd der borte. Vinduer, dører og tak er på plass. De har fått innlagt strøm. Lagt inn lysrør i taket, så det begynner å bli beboelig. Det siste er at Galina tok opp et privat lån på 1500 Euro (15.000 norske kroner) for å legge linolium på gulvene.

Helgen 9. – 11. oktober 2020 hadde Misjon Europa en jubileumshelg på Gavelstad Gjestegård (20 års jubileum), der ble det tatt opp en “tros kollekt” til Galina på lørdag formiddag. Da beløpet ble telt opp – var det 15.000 norske kroner! All ære til Gud. Vi sender penger 2 ganger i året til Galina, sommeren og jul. Stort sett har vi klart å sende rundt 14.000 kroner i året. Suppa vi selger er billig. 50 kroner. De som ønsker påfyll får som regel det. Det er selvfølgelig lov å gi mer enn 50 kroner, noe flere også gjør. TUSEN TAKK!!

Vi fikk kontakt med Galina via Skype da vi var på Gavelstad, min mor (Karin Thorbjørnsen) og jeg – Heidi Thorbjørnsen. Da fortalte Galina at ca. 500 mennesker hadde tatt imot Jesus Kristus på de 12 årene hun har fått hjelp fra Misjon Europa. Vi i Fredrikstad Baptistmenighet og noen andre, ønsker å være med å støtte prosjektene Galina driver. Vi ønsker å støtte henne med hjelp til huset hun pusser opp i Sirgala. Sirgala ble kalt for “Spøkelsesbyen” da Galina fikk “leie” det huset, på grunn av at det var så mye fattigdom der, og byen hadde ikke kommet med på noe kart engang.

I mange år har vi også vært med på å pakke julegaver til barna i Estland. Gavene bør ikke være så dyre, men det MÅ være med noe godteri i gavene. Blir jo litt spennende å se om det blir en mulighet å komme over i år, nå som korona pandemien florerer over hele verden. Vær med å be for Galina, og den flotte jobben hun gjør der i Estland.

Se talene fra gudstjenestene i kirken på video

Menigheten har investert i godt videokamera i denne koronatiden. Vi prøver å få filmet talen i alle gudstjenestene. De blir lagt ut på menighetens hjemmeside. Her kan du i ro og mak og når du har anledning høre talen om igjen eller for første gang. Du kan jo også gjøre andre som du kjenner oppmerksom på alle talene som ligger på vår hjemmeside. Du finner talene her

Et robust kirkesamfunn for fremtiden

Elise Angen leder prosessen for å se på baptistisk identitet og kirkeforståelse som skal være ferdig til landsmøtet i 2022. Komiteen har hatt sju fellessamlinger siden februar, hvorav tre har vært på nett. De har også jobbet i grupper med ulike tema, hatt hjemmelekser og samlet informasjon. Blant annet har Tenketanken, som er en bredt sammensatt ressursgruppe fra baptistsamfunnet, levert materiale i prosessen. I tillegg har de begynt å gjennomgå grunnmaterialet som finnes allerede. Les mer her

Tenketanken

En smeltedigel av baptister med ulik kultur, teologi, alder og meningsmangfold som skal være en ressurs for BID2022. Mandatet til Tenketanken er tredelt. For det første skal de være en ressurs for BID, og jobber på bestilling fra de. For det andre går de gjennom funnene fra de regionale samlingene som ble gjennomført i 2019-2020. I tillegg er de et forum for dialog som gjennomfører samtaler for å komme hverandre i møte. Gruppen er oppnevnt og satt sammen av administrasjonen og Hovedstyret og består av Espen Andre Thilesen, Dag Eivind Noreid, Inger Lise Salvesen, Antonystallin Sebastian, Arne Petter Andreassen, Kent Westergren, Knut Olaf Frikstad, Agnete Haraune Amundsen, Linda Aadne, Aung Lin Za Thang, Vidar Bergsland og Kristin Krunenes. Gruppen er ledet av Terje Aadne og King-instituttet og Roger Dahl er sekretær. I tillegg har hovedstyreleder Jon Vestøl og leder av BID2022 Elise Angen deltatt. (De fleste er med på bildet der en et øyeblikk glemte alle Covid-19 tiltak i iveren etter å ta et bilde) Les mer her

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone