2020-10-08
Nyhetsbrev uke 41 og 42

Høsten har fått grep, og farger omgivelsene i de flotteste farger. Mange planter stråler i gult, rødt og grønt og setter farge på naturen. Både frukter og blad er med på å gjøre høsten fargerik og spennende. Vi har som menighet på tross av begrensninger knyttet til pandemien også fått oppleve en fargerik høst med dåp, konfirmasjon, medlemsopptakelse, gode gudstjenester, godt felleskap, ny start for tentreff og samlingen "felleskap rundt Bibelen".

Søndag 11. oktober kl. 12.00 (Merk tiden) Alle sammen gudstjeneste – med SEVEN

Nyhetsbrev uke 41 og 42

Denne søndagen kommer jentegruppa SEVEN. Det blir sang, dans og drama. De framfører musikalen «Den store fortellingen.» Alle barn er velkommen til å delta på korseminar kl. 10.30. De som deltar på korseminaret får synger med SEVEN under gudstjenesten. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe med saft, pølser og kaker.

Vi forholder oss til det som enhver tid er myndighetens retningslinjer for smittevern.

Mandag 12. oktober kl. 18.00. Misjon.

Nyhetsbrev uke 41 og 42

Liv Toril R. Skjeggestad forteller fra Kenya og prosjektet de driver der. Kollekten går til dette prosjektet!
Vi forholder oss til det som enhver tid er myndighetens retningslinjer for smittevern.

Fredag 16. oktober kl 18.00. Ten-Treff.

Nyhetsbrev uke 41 og 42

Samles i kirken. For ungdom fra 8. klasse og oppover. Ledere er Jørn Olafsen og Terje Østenstad.

Søndag 18. oktober kl. 11.00. Gudstjeneste og søndagsskole.

Nyhetsbrev uke 41 og 42

Dagens predikant er Øyvind Hofstad. Han er tidligere leder av Ungdom i Oppdrag og Familifokus. Terje Østenstad leder gudstjenesten. Lovsangsgruppa synger. Søndagsskolen for de minste barna ved Marianne og Lars Rudebjer og de eldste ved Bjørn Vidar Engeli. Suppesalg og kirkekaffe!

Vi forholder oss til det som enhver tid er myndighetens retningslinjer for smittevern.

Deputerte fra Fredrikstad Baptistmenighet til Landsmøte i DNB

På et kort menighetsmøte etter gudstjenesten 4. oktober ble Arild B. Svendsen, Pauli G. Staalesen og Atle H. Eidem valgt til menighetens representanter til landsmøte i det Norske Baptistsamfunn. Landsmøte finner sted på Gardermoen i månedskifte oktober/November. Pastoren fikk også fullmakt til å utpeke andre fra menigheten og de ville reise til landsmøte.

Ukens andakt fra Baptistsamfunnet.

Nyhetsbrev uke 41 og 42

Dette er en ukentlig andakt fra Det Norske Baptistsamfunn. Denne uken er det daglig leder i Ung baptist Kjell Einar Granholt som deler med oss. Se andakten her.

Digital sommerleir gjorde inntrykk

Ung baptist sin digitale sommerleir berørte unge mennesker.  «Det var et helt nytt prosjekt for oss som første livesendte online leiren noen gang», forteller Tim Solwoong Kim som var ansvarlig for gjennomføringen i «studioet» på kontoret til Ung baptist i Oslo. «Vi var både spente og urolig i forkant, men det ble en god opplevelse for alle. Vi var fra hverandre men likevel sammen. - og det var utrolig flott å høre folks historier om hvordan de ble berørt. Vi kan se at Gud ikke lar seg stoppe av COVID19. Jeg likte spesielt det at vi kunne jobbe sammen med lokale menigheter og gjennomføre denne leiren». Les mer

Stanser utbygging for HLT på Stabekk i denne omgang

Filadelfiakirken i Oslo har ikke mulighet til å stille tilstrekkelige garantier for at det er forsvarlig å kunne ta opp lån for den skisserte utbyggingen av Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT). les mer

Landsmøtesaker i DNB 2020

Valg:

Valgkomiteen har innstilt både Jon Vestøl og Sissel Merete Berg som kandidater til ledervervet i hovedstyret. Roy Arild Jensen, som er leder i valgkomiteen sier i en kommentar til i valgkomiteens innstilling til hovedstyret: "Valgkomiteen i Det Norske Baptistsamfunn har valgt å innstille to kandidater til vervet som leder av hovedstyret. Det er Jon Vestøl og Sissel Merete Berg, Valgkomiteen tror det er bra at Landsmøtet får et reelt valg om hvem de ønsker som hovedstyreleder og at det kan virke samlende for Baptistsamfunnet."

Valg av ny generalsekretær.

Hovedstyret i DNB innstiller enstemmig Bjørn Bjørnø som kandidat til stillingen som ny generalsekretær i baptistsamfunnet etter Terje Aadne.  Bjørn Bjørnø har denne høsten besøke en rekke av landets baptistmenigheter og regionale fellesskap. Det betyr at mange vil bli kjent med han som forkynner og leder. Han har også fått mulighet til å bli godt kjent med både stab og kirkesamfunn, og få en god overlapp med Terje Aadne, som er generalsekretær fram til landsmøtet.

To menigheter søker opptak i Det Norske Baptistsamfunn.

Oslo Zion Chin Church og Frelsens Evangeliske menighet er de to menighetene som i år søker opptak som nye baptistmenigheter i vår sammenheng. les mer

Arbeid med Baptistisk identitet i Det Norske Baptistsamfunn (BID) i 2020/2022

BID2022 arbeider videre med spørsmålene knyttet til Baptistisk Identitet, Kirkeordning og lederskap frem mot LM 2021 og LM 2022. Landsmøtet 2020 ber BID2022 om å forberede så mye som mulig av spørsmålene knyttet til Baptistisk Identitet og Kirkeordning til vedtak i LM2021. Samtidig bes BID2022 sammen med administrasjonen og hovedstyret om å forberede en første høring til menighetene våren 2021.

Avklaring i LM 2020 

i. LM 2020 fremholder det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne som den bibelske samlivsformen og bekrefter derfor uttalelsen fra LM 2000 angående homofilt samliv og lederskap i Det Norske Baptistsamfunn. LM ber alle Baptistsamfunnets menigheter om å forholde seg til dette vedtak og vår praksis.

ii. Bærum Baptistmenighet har gjennom dialog valgt egensuspensjon og vist et godt eksempel som fremmer gode prosesser. Inntil BID prosessen er avsluttet gis Hovedstyret fullmakt til å midlertidig suspendere menigheter som måtte bryte føringen i vedtaket om homofilt samliv og lederskap. Med lederskap forstår vi i denne sammenheng medlemskap i menighetsråd. Med suspensjon forstår vi at menigheten ikke sender delegater til landsmøtet, samt at den aktuelle menighetens medlemmer oppfordres til å be om permisjon fra og ikke ta imot nye nasjonale verv.

Kontakt pastoren

Dersom du trenger hjelp, ønsker samtale, forbønn el.l. så ta kontakt med pastor Atle H. Eidem via telefon (41364670) eller send han en epost: atle@eidem.nu

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone