2020-09-24
Nyhetsbrev uke 39 og 40

 

Nyhetsbrev uke 39 og 40

Søndag 20. september ble en festdag i menigheten, da Esther Alvim og Pia Marie Eidem valgte og la seg døpe. I en godt besøkt gudstjeneste avla de en tydelig bekjennelse på at Jesus Kristus er deres frelser og Herre. De ble også tatt opp som medlemmer av menigheten og forsamlingen svarte et tydelig ja på at de skulle huske på dem i omsorg og forbønn. På fredagen før dåpsgudstjenesten var ungdommene samlet til høstens første Ten-treff. Det var en fin flokk av ungdommer samlet sammen med, Jørn Olafsen og Terje Østenstad, som har tatt på seg ansvaret med å være ledere og voksne på Ten-treffene. La oss huske på våre barn og unge og lederne i våre bønner!

 

I kveld (torsdag 24. september) kl. 18.00 samles vi til en ny kveld med «Felleskap rundt Bibelen»

Nyhetsbrev uke 39 og 40

Vi spiser kveldsmat sammen. Lovsang ved Jørn Olafsen. Bibelundervisning ved pastor Atle H. Eidem. Kveldens tema: «Er Gud sint?» Felles samtale om tema. Ved stor oppslutning samles vi i kirkesalen. Ta gjerne noen med deg og vær velkommen!

 

Søndag 27. september kl. 11.00. Nattverdgudstjeneste og søndagsskole

Nyhetsbrev uke 39 og 40

Vi feirer nattverd. Sang av Ruben Høistad. Pastor Atle H. Eidem leder gudstjenesten og taler over temaet: «Hvor stor er din Gud?». Musikk ved Jostein Brunstad. Søndagsskole ved Marianne og Lars Rudebjer for de minste barna og Bjørn Vidar Engeli for de eldste! Kirkekaffe. Vi forholder oss til det som enhver tid er myndighetens retningslinjer for smittevern.

Etter gudstjenesten inviteres alle med til Gansrød der vi fortsetter felleskapet. Grillene er fremme vist noen vil grille! Alle velkommen!

 

Mandag 28. september kl 18.00. Misjon.

Nyhetsbrev uke 39 og 40

Andakt av Pauli G. Staalesen

 

Søndag 4. oktober kl. 11.00. Gudstjeneste og søndagsskole.

Nyhetsbrev uke 39 og 40

Pastor Atle H. Eidem leder gudstjenesten og taler over temaet: «Kirken i dalen Besor». fra 1. samuelsbok kapittel 30. Musikk ved Jørn Olafsen og Roar Petersen.  Søndagsskole ved Astrid Alvim for de minste barna og Bjørn Vidar Engeli for de eldste! Kirkekaffe. Vi forholder oss til det som enhver tid er myndighetens retningslinjer for smittevern. Alle velkommen!

Søndag 4. oktober etter gudstjenesten har vi et kort menighetsmøte for å velge deputerte til årets landsmøte i Det Norske Baptistsamfunn. Det tidligere annonserte menighetsmøte onsdag 30. september utgår.

 

Søndag 11. oktober kl. 12.00. Alle sammen gudstjeneste med "SEVEN-Jentene"

Alle barn er velkommen til å øve sammen med SEVEN på korseminaret som er søndag 1. mars kl. 10.30. De som deltar på korseminaret synger sammen med SEVEN under gudstjenesten som begynner kl. 12.00. Barnepastor Arild B. Svendsen deltar.

 

Givertjenesten

Menigheten drives i det store og hele av frivillige gaver. Det er pr. i dag ca 35 personer som gir et fast beløp pr. måned eller et større beløp noen ganger i året. Det er vi svært takknemlige for, uten dere hadde denne tiden vært ekstra krevende for menigheten. Vi vil oppfordre flere til å gi fast til menigheten. Les mer her

Nå er det skattefrie beløpet øket til kr. 50.000 i året. Det betyr at det månedlige beløpet er økt til ca 4.100.

Det viktigste er at man følger det bibelske prinsipp å gi. Bibelen legger vekt på fire sider ved det å gi:

1. Gi etter evne.
I 1. Kor 16,2 blir vi oppfordret til å gi så mye vi er i stand til.

2. Legg til side.
Et annet viktig aspekt ved 1. Kor 16,2 er å legge til side når pengene kommer inn på kontoen.

3. Gi regelmessig.
Et tredje poeng med 1. Kor 16,2 er å gi jevnlig og planmessig.

4. Gi frivillig og med glede.
2. Kor 8,2-3 viser oss at dette skal skje frivillig og rikelig, som en respons til Gud som har gitt oss alt.

 

Misjonsjubileet

12.-13. september ble misjonsjubileet feiret med glimt fra historien og visjoner for arbeidet framover. Opptak fra feiringen er nå tilgjengelig på nett. Jubileumsfesten lørdag kveld, 12. september tok til som et møte i Bas Uele i Kongo ville startet, med tradisjonelle rytmer og ungdommer som kom dansende inn i kirkerommet. En takk til ungdommer fra Hamar Baptistmenighet for deltakelse med dans og sang både lørdag og søndag. Per Øvergaard ledet jubileumsfesten og tidligere misjonsleder Arild Harvik talte. Les mer

 

Rettferdskonferansen 2020 - På jorda som i himmelen

De siste to årene har rettferdskonferansen samlet kristne fra hele Norge for å dele erfaringer i arbeidet med å fremme rettferdighet. I år blir konferansen digital. Alt sendes på nett fra 13. oktober. Det betyr at kristne i alle deler av landet enkelt kan delta.

Rettferdskonferansen har som mål å utfordre og utruste deg, forsamlingen din, arbeidsplassen din, og misjonsorganisasjonen eller kirka du tilhører til å fremme rettferdighet i verden, ikke bare i ord, men i handling – både lokalt, på landsplan og internasjonalt.

Temaet i år er På jorda som i himmelen. Det er inspirert av Bibelens budskap om at vi som kristne skal skape en bit av himmelen i vår urettferdige verden. Målet er å forstå hva det betyr i praksis i vårt forhold til Gud, til skaperverket, til hverandre og til anstendig arbeid. Les mer

 

Kontakt pastoren

Dersom du trenger hjelp, ønsker samtale, forbønn el.l. så ta kontakt med pastor Atle H. Eidem via telefon (41364670) eller send han en epost: atle@eidem.nu

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone