2020-09-10
Nyhetsbrev uke 37 og 38
Nyhetsbrev uke 37 og 38

 

På søndag 6. september hadde vi den utsatte konfirmasjonsgudstjenesten fra mai. Våre tre flotte konfirmanter, Martine Andersen, Eivor D. Alvim og Noah Solvang (Bilde), ble bedt for og overøst med Guds rike velsignelse. Pastor Atle H. Eidem talte om Peters møte med Jesus på stranden, ved bålet, etter fornektelsen, korsfestelsen og oppstandelsen. En flott gudstjeneste og en fin avslutning på et litt merkelig konfirmasjons år.

Søndag 13. september kl. 11.00. Gudstjeneste

Nyhetsbrev uke 37 og 38

Preken ved Arild Brun Svendsen. Musikk ved Jostein Brunstad. Kirkekaffe.
NB! Den planlagte «Alle sammen gudstjenesten» på søndag er avlyst av forskjellige grunner. Derfor blir det en «vanlig» gudstjeneste. Det blir ikke søndagsskole, men vi setter ut bord for barna med tegnesaker mm bak i kirkerommet. Lekerommet er alltid åpent for barna. Alle hjertelig velkommen.

Mandag 14. september kl. 18.00. Misjon

Nyhetsbrev uke 37 og 38

Liv Toril R. Skjeggestad forteller fra Kenya og prosjektet de driver der. Kollekten går til dette prosjektet.

Søndag 20. september kl. 11.00. Dåpsgudstjeneste og søndagsskole.

Dåp og medlemsopptakelse. Pastor Atle H. Eidem taler om dåp. Lovsangsgruppa synger. Musikk ved Jørn Olafsen og Roar Petersen. Søndagsskole for barn i alle aldre. Kirkekaffe.

Torsdag 24. september kl. 18.00. Felleskap rundt Bibelen.

Nyhetsbrev uke 37 og 38

(Bilde fra samlingen i august)

Måltidsfelleskap, bibelundervisning, lovsang, samtale og forbønn.

Vi starter med å spise kveldsmat sammen, så blir det lovsang og bibelundervisning, før vi avslutter med samtale og forbønn. Pastor Atle H. Eidem underviser over temaet: «Er Gud sint?» Vi samtaler om det vi har hørt.

Åpent for alle, ta gjerne noe med deg!

Menighetsmøte onsdag 30. september kl 19.00

Vi møtes til høstsemestrets første menighetsmøte. Det blir valg av deputerte til landsmøte. Saksliste blir offentliggjort senere.

Nytt konfirmant år!

I år har vi to konfirmanter, Pia Marie Eidem og David Engeli. Noah Solvang er med som fjorårs konfirmant og Markus Østenstad er med som konfirmantleder. Pastor Atle H. Eidem deltar med undervisning på leirene.  

Opprinnelig så var 3 av de 4 helgene tenkt å være på Kornsjøbukta Leirsted på Kornsjø utenfor Halden. Leirstedet ligger så vidt over grensen til Sverige, det betyr at per nå så er det utilgjengelig for oss. Vi har derfor booket oss inn første weekend på leirstedet Stenbekk misjonssenter like utenfor Sarpsborg. Og helgen har blitt kortet ned til fra kl. 9.30 lørdag morgen til kl. 12.00 på søndag. På Stenbekk blir alt av mat servert, dette kjennes trygt og er et tiltak vi har satt inn mht smittevern. I tillegg så er det slik at konfirmantene fra Drammen, Bærum og Oslo har et eget opplegg denne helgen. Det betyr at vi er en felles gruppe fra Fredrikstad, Halden og Tistedal.

Undervisningen bygger på et opplegg som heter Tentro. Det er et opplegg som brukes av frikirkelige konfirmanter over hele landet. Til sammen er det ca. 1000 konfirmanter i Norge i 2020/2021 som vil gå gjennom Tentro.

Vi tenker oss at konfirmasjonstiden er en port fra barndommen, inn i ungdomstiden og det voksne livet. I løpet av dette året vil vi gjerne vise at Gud vil deg noe og gjerne vil ha kontakt med deg. Vi skal se på hvordan Jesus møtte mennesker, og hvordan dette møtet kan fungere som forbilledlig for oss. Vi skal se på hva som kan vente oss når livet på jorda en gang er slutt. Og vi vil oppfordre deg til å gi ditt svar tilbake til Gud. Han vil deg noe, og du kan reagere på det han vil. Hvordan du vil reagere er bare opp til deg selv, og vi vil på ingen måte presse deg inn i en tro du ikke kjenner at du vil ta imot. I baptistisk konfirmasjon er du fri til å si at du ikke tror. Du avlegger ingen kristen bekjennelse i konfirmasjonen, men i løpet av dette året, vil du få en grundig gjennomgang av den kristne tro generelt, og noe om hva som er spesielt med oss som baptister.

Datoer og tema:

12-13. september: Konfirmanthelg på Stenbekk

Tema: ”Historien om Gud”

•         ”Gud åpenbarer seg i skapelsen og naturen”

•         ”Gud åpenbarer seg i Jesus”

•         ”Jesus er Herre over alt – hvordan forholde seg til ondskapen”

6.-8. november: Konfirmanthelg på Kornsjøbukta? Eller ett annet sted

Tema: ”Kristen etikk”

•         ”Om å ta valg”

•         ”Hvem er jeg? – Selvbilde”

•         ”Noen områder hvor vi må velge: alkohol, sex mm.”

•         ”En urettferdig verden”

14. -17. januar: Konfirmanthelg på Vegårshei

Tema: ”Tjeneste”

•         ”Den Hellige Ånd, vår hjelper”

•         ”Mobbing”

•         ”Misjon”

•         ”Forfulgte kristne”

26.-28. mars: Konfirmanthelg på Kornsjøbukta

Tema: ”Fremtiden”

•         ”Ap.gj. kapittel 29 – å følge Jesus i dag”

•         ”Etter døden”

To kandidater til vervet som hovedstyrets leder.

Valgkomiteen har innstilt både Jon Vestøl og Sissel Merete Berg som kandidater til ledervervet i hovedstyret. Roy Arild Jensen, som er leder i valgkomiteen sier i en kommentar til i valgkomiteens innstilling til hovedstyret:

"Valgkomiteen i Det Norske Baptistsamfunn har valgt å innstille to kandidater til vervet som leder av hovedstyret. Det er Jon Vestøl og Sissel Merete Berg, Valgkomiteen tror det er bra at Landsmøtet får et reelt valg om hvem de ønsker som hovedstyreleder og at det kan virke samlende for Baptistsamfunnet." Les mer

HLT flytter midlertidig fra Stabekk til Oslo sentrum

HLT har vokst ut av sine lokaler og bygningsmassen på Stabekk må restaureres og utvides. I byggeperioden flytter HLT til Filadelfiakirkens lokaler i Oslo sentrum. Fra oppstarten for over 10 siden har HLT holdt til i Baptistenes skolesenter på Stabekk, og planene er å returnere så snart som mulig.

HLT har de siste årene opplevd en stor vekst og har lenge hatt behov for større lokaler. Fra oppstarten for over 10 siden har HLT holdt til i Baptistenes skolesenter på Stabekk som i sin tid sto ferdig i 1978. Ved studiestart i fjor høst bikket skolen for første gang 300 aktive studenter og nå bytter skolen altså husly fra den ene av sine eiere til den andre.
Skolens ønske er å videreutvikle sin lokasjon på Stabekk og kunne bygge ut skolesenteret fra 1978. I en begrenset periode vil skolen uansett måtte flytte ut i påvente av at en utvidelse skal finne sted. Planen nå er at finansiering til konkrete utbyggingsplaner skal stemmes over på Baptistenes landsmøte, som egentlig skulle funnet sted 5.-6. juni, men er utsatt til 30.-31.oktober pga Corona. Når finansiering og reguleringer er på plass er utbyggingen beregnet å ta ca ett år fra byggestart. Om ikke finansieringen kommer på plass vil HLT måtte se seg om etter andre løsninger, og kanskje gjøre sitt opphold i Filadelfiakirkens lokaler litt lengre enn planlagt.

Rektor Arne Mella sier i en kommentar: «Høyskolen har lenge arbeidet for en utvidelse av skolesenteret på Stabekk, og vi flytter nå til Filadelfia i Oslo for å gi rom for en slik utbygging. Vi håper de nye lokalene kan stå ferdig om 1-2 år. Selv om vi ikke får samme omgivelser i Oslo, er vi glade for muligheten til å være i sentrum, bedre plass og synergier med øvrig virksomhet i Filadelfiakirken. Vi ser derfor fram til et spennende studieår fra høsten av!» Les mer

 

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone