2020-08-27
Nyhetsbrev uke 35 og 36

 

Felleskap rundt Bibelen

Nyhetsbrev uke 35 og 36

I kveld samles vi til måltidsfelleskap, bibelundervisning, lovsang, samtale og forbønn.

Vi starter med å spise kveldsmat sammen, så blir det lovsang og bibelundervisning, før vi avslutter med samtale og forbønn. Denne første kvelden leder Anna Levcenko lovsangen. Pastor Atle H. Eidem underviser over Matteus 22, 1-14 om kongssønnens bryllup: «Blir alle frelst til slutt, eller går noen fortapt?» Vi samtaler om det vi har hørt.

Åpent for alle, ta gjerne noe med deg!

 

Søndag 30. august kl. 11.00. Nattverdgudstjeneste og Søndagsskole.

Nyhetsbrev uke 35 og 36

Vi feirer nattverd sammen. Lovsanggruppa synger. Pastor Atle H. Eidem taler over temaet: «Hva er Guds drøm for menigheten?» Musikk ved Jostein Brunstad. Søndagsskolen for barna starter opp igjen etter sommeren. Suppesalg og kirkekaffe!
Vi forholder oss til det som enhver tid er myndighetens retningslinjer for smittevern.

Alle velkommen!

 

Søndag 6. september kl. 11.00. Konfirmasjonsgudstjeneste.

Konfirmantene og Marte Julie Westergren deltar. Marte Julie Westergren takkes for tjenesten som ungdomsleder. Sang av Sara Engeli. Gudstjenesteleder er Arild B. Svendsen. Årets nye konfirmanter presenteres sammen med Markus Østenstad som er ny konfirmantleder. Pastor Atle H. Eidem taler. Vi har et begrenset antall plasser så det gjelder å være ute i god tid.

Søndag 13. september kl. 11.00. Alle Sammen Gudstjeneste.

Barnepastor Arild B. Svendsen holder familieandakt. Sang, lek, konkurranser. Alle velkommen!

Dåp

To jenter har meldt seg til dåp! Det er Esther Alvim og Pia Marie Eidem. Vi som menighet gleder oss stort over at unge mennesker følger Jesu befaling om å la seg døpe. Og på det viset vil bekjenne sin tro på Jesus som Frelser og Herre! Er det flere som ønsker å bli døpt så meld din intresse til pastor Atle H. Eidem. Vi har dåpsgudstjenesten søndag 20. september kl 11.00.

Konfirmasjonsåret 2020/21

Vi har to konfirmanter for det nye konfirmasjonsåret. David Engeli og Pia Marie Eidem. Sammen med seg får de konfirmantleder Markus Østenstad. På grunn av korona blir hvertfall høsten litt anderledes enn det som den under vanlige forhold ville vært. Vi kan ikke bruke Kornsjøbukta leirsted og har måtte komme opp med den reserveløsning. Første leiren fra 12-13. september blir på Stenbekk Misjonssenter i Sarpsborg. Her er det gode forhold for å få en flott leir sammen. Slik det ser ut nå blir det de tre menigheten i Østfold som samles der. Vær med og husk konfirmantene og lederen i bønn.

Årets Landsmøte i DNB flyttes fra Ålesund til Gardermoen

Fra 30. oktober til 1. november inviterer vi til landsmøte på Gardermoen med saksbehandling, godt fellesskap og utrustning til tjeneste på dagsorden. Landsmøteforhandlingene og møtene er lagt til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport fra fredag 30. oktober. til søndag 1. november. Koronapandemien har påvirket landsmøtet, som opprinnelig var lagt til Quality Hotel Ålesund 5.-7. juni. I vår flyttet vi landsmøtet fram til 30. oktober til 1. november. Nå tvinger koronapandemien oss til et nytt konferansehotell, da lokalene i Ålesund ikke er store nok for vårt landsmøte så lenge korona-pandemien fordrer en meter avstand.  Landsmøtet vil derfor bli på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 30. oktober til 1. november.

Baptistsamfunnets ukentlige andakt.

Hver onsdag morgen kl 06.00 blir en ny andakt lagt ut på baptist.no. Her kan man høre en kort andakt fra en av lederne eller pastorene i Baptistsamfunnet. Denne uken er det pastor i Tistedal Baptistmenighet og menighetsrådgiver Agnar Sæli som har ukens andakt. se mer her 

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone