2020-06-12
Nyhetsbrev for juni og juli

Nå er sommeren her og vi går raskt mot ferie tid. Det har vært ett underlig halvår vi snart har bak oss. Kirken har vært stengt i over 2 måneder på grunn av koronapandemien. Men menigheten har ikke vært stengt ned. Vi har hatt digitale gudstjenester, med mange langt utover menighetens rekker som deltakere. Nå kan vi heldigvis møtes til fysiske gudstjenester, men vi tar opptak av gudstjenestene og legger ut på våre hjemmesider i løpet av uka etter gudstjenesten. (De to første opptakene er skjemmet med dårlig lyd, men dette skal nå være fikset)

Vi har to gudstjenester igjen dette semestret:

Gudstjeneste og søndagsskole søndag 14. juni

Nyhetsbrev for juni og juli

Vi samles til gudstjenste og søndagsskole søndag 14. juni kl 11.00. Pastor Atle H. Eidem taler over temaet «Be uavbrutt» 1. Tess 5, 17. Musikk ved Jørn Olafsen og Roar Petersen. Søndagsskole for barna. Vi følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Kun plass til 50, kommer du tidlig er du sikret plass.

Gudstjeneste søndag 21. juni

Vi samles til vårens siste gudstjenste søndag 21. juni kl 11.00. Pastor Atle H. Eidem taler. Musikk ved Jørn Olafsen og Roar Petersen.

Ingen gudstjeneste søndag 28. juni

Søndag 28. juni skulle det vært fellesgudstjeneste under Glommafestivalen. Den skulle vår menighet deltatt på. Nå er Glommafestivalen avlyst. Og menighetsrådet er kommet til at vi ikke arrangerer egen gudstjeneste søndag 28. juni.

Gudstjenester til høsten

Vi starter opp med gudstjenester igjen søndag 16. august og har samlingsfest søndag 23. august kl 12.00 på Gangsrød. Her blir det kort gudstjeneste, grilling, lek og morro for hele familien! Kom å vær med til dette flotte sommerparadiset bare 15. minutter unna kirken, Gunn og Gunnar Hofstad er verskap!

Søndag 6. september er den nye datoen for konfirmasjonsgudstjenesten som vi måtte utsette grunnet korona. Der vil vi også takke av Marte Julie Westergren som ungdomsarbeider i menigheten. Hun sluttet i sin stilling ved utgangen av mai.

Konfirmasjon for året 2020/21

I baptistkirken har vi et supert tilbud for konfirmanter. Vi har felles opplegg sammen med andre baptistmenigheter på Østlandet. Istedenfor de tradisjonelle samlingene annenhver uke, så drar vi på fire leirer. Leir én, to og fire foregår på vårt eget leirsted, Kornsjøbukta.

Nå er det tid for å melde seg som konfirmant til skoleåret 2020/2021. Har du en konfirmant i huset, eller kjenner en som er i riktig alder som vil stå konfirmant i baptistkirken, så kontakt pastor Atle H. Eidem.

Sommergave til menigheten

Nyhetsbrev for juni og juli

Vi prøvde å ha vårofferet til menigheten under de digitale gudstjenestene, det fikk liten respons. Derfor prøver vi isteden med en sommergave til menigheten. Menigheten drives i det store og hele av frivillige gaver.  Så nå gi du muligheten til å gi en gave utover det du vanligvis gir. Bibelen oppmuntrer oss til å gi rikelig og med glede, som en respons i takknemlighet til Gud som har gitt deg alt!  (2. Kor 8, 2-3)

Du kan enten gi via VIPPS eller å overføre penger via nettbank.

VIPPS
Velg «Kjøp og betal» og søk opp:

Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

ENGANGSBELØP
Engangsbeløp via bank kan overføres til kontonummer: 3000.15.96078

Felleskap rundt Bibelen

Nyhetsbrev for juni og juli

Fra høsten av vil vi starte med noe vi kaller «Felleskap rundt bibelen». Her vil vi møtes en torsdag i måneden rundt bibelundervisning, samtale og måltidsfelleskap. Håper dette er av interesse for mange, unge og eldre.

Kontakt pastoren

Dersom du trenger hjelp, ønsker samtale, forbønn el.l. så ta kontakt med pastor Atle H. Eidem via telefon (41364670) eller send han en epost: atle@eidem.nu

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone