2020-03-11
Vær ikke redde!

Jesaja 43, 1-3
Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som formet deg, Israel: 
Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg! For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, som frelser deg.

Det finnes ulike former for frykt. Du har foreksempel de som er redd for store forsamlinger. Når de er omgitt av en stor flokk mennesker blir de kortpustet og panikken tar dem. Når disse skal trenes opp til å overvinne redselen blir de oppmuntret til å konfrontere frykten. De skal begynne forsiktig med små forsamlinger og så større etter hvert som det går bra. Det fortelles om en som gikk på kino med en kamerat, de spilte golf sammen.

De sto i kø for å komme inn da frykten slo til. Mengden lukket seg om han som en skog. Han ønsket og komme seg ut og det fort. Kammeraten ba han puste dypt noen ganger. Og så minnet han om golfbanen «Når du skal slå golfballen og er omgitt av trær hva gjør du da?» spurte han. «Jeg ser etter en åpning» svarte han som fryktet. «Så du stirrer ikke på trærne?» «Selvfølgelig ikke, Jeg finner en åpning og fokuserer på å slå ballen gjennom den» «Gjør det samme i folkemengden. Når du føler panikken komme, fokuser ikke på menneskene, fokuser på åpningen» Et godt råd for de som spiller golf. Et godt råd i livet. Et godt bibelsk råd for de som er redde. Fokuser på åpningen fremfor frykten, fokuser på løsningen.

Hebreerne 12 sier oss hva vi skal gjøre. «Ha blikket festet på Jesus.» Han er din åpning, han er din løsning. Og når du opplever og erfarer at han er til å stole på da vil troens ja, igjen og igjen seire over fryktens nei.

Vi skal ikke måle størrelsen på problemene som tårner seg som fjell. Snakk isteden med han som kan flytte fjell. Isteden for å bære all verdens bekymringer og redsel på skuldrene dine, snakk med han som bærer verden på sine. Håpet, troen og tilliten finner du ved å se på Jesus. Våg å stole på at hans ord er til deg: «Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min»

 

Bønn:

Vi ber for alle som i disse dager er engstelige og redde for Koronavirus og en urolig verden.

Vi ber for ansvarlige myndigheter at de må få visdom til å ta de riktige avgjørelser i krevende tider.

Vi ber for helsepersonell og andre som må stå på ekstra i disse tider.

Vi ber for alle som er smittet eller i karantene for Koronaviruset, må Gud se i nåde til dem.

Vi ber for menigheten syke og skrøpelige at Gud må være dem nær.

Vi ber om hjelp til å feste blikket på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender.

 

 

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone