2020-02-20
Felles bibelleseplan i fastetiden og den stille uke

Askeonsdag innleder fastetiden, en tid for refleksjon, ransakelse og fornyelse. Du inviteres til å forberede deg for feiringen av Jesu oppstandelse.
Gjennom 40 ukedager og 6 søndager i fastetiden leser vi som menighet oss frem til selve høydepunktet i historien, da alt forandres, da død blir til liv! Bibelleseplanen er tematisk basert der bønnen over hver uke viser temaet. Du inviteres til å lese Bibelens tekster, be, reflektere og la deg fylle av Guds fornyende kraft.

Bibelleseplan for faste og påsketiden 2020(2).pdf (Last bibelleseplanen ned som pdf )

Gode Gud, fyll meg med din livgivende Ånd!

26.2 Askeonsdag:     Jesaja 58, 4-10 og evangeliet etter Markus 2, 18-20
27.2 Torsdag:            Paulus' brev til romerne 8, 1-17
28.2 Fredag:              Paulus' brev til galaterne 5, 16-26
29.2 Lørdag:             Paulus' brev til efeserne 4, 17-24

Uke 1
Gode Gud, fyll meg med en ånd av omvendelse og tilgivelse!

1.3 Søndag:             Salme 51 og brevet til hebreerne 5, 7-9
2.3 Mandag:             Evangeliet etter Matteus 6, 5-15
3.3 Tirsdag:              Evangeliet etter Matteus 18, 21-35
4.3 Onsdag:             Evangeliet etter Lukas 15, 11-32
5.3 Torsdag:             Paulus' brev til efeserne 4, 25—5.2
6.3 Fredag:              Johannes' første brev 1, 5-10
7.3 Lørdag:              Salme 130

Uke 2
Gode Gud, fyll meg med en ånd av håp og tillit!

8.3 Søndag:             1. Mosebok 12, 1-9 og evangeliet etter Lukas 13, 22-30
9.3 Mandag:             1. Mosebok 22, 1-19
10.3 Tirsdag:             Jesaja 51, 1-16
11.3 Onsdag:            Evangeliet etter Lukas 12, 22-34
12.3 Torsdag:            Paulus' brev til romerne 4, 13-25
13.3 Fredag:             Brevet til hebreerne 6, 13-20
14.3 Lørdag:             Salme 62

Uke 3
Gode Gud, fyll meg med en ånd av takknemlighet!

15.3 Søndag:            Salme 51, 3-4 og evangeliet etter Lukas 17, 11-19
16.3 Mandag:           Paulus' andre brev til korinterne 9, 1-15
17.3 Tirsdag:             Paulus' brev til efeserne 5, 6-20
18.3 Onsdag:            Paulus' brev til filipperne 4, 1-9
19.3 Torsdag:            Paulus' brev til kolosserne 3, 1-17
20.3 Fredag:             Første Krønikebok 16, 7-36
21.3 Lørdag:             Salme 103

Uke 4
Gode Gud, fyll meg med en ånd full av din kjærlighet!

22.3 Søndag:             Sakarja 3, 1-5 og evangeliet etter Matteus 23, 1-12
23.3 Mandag:           Evangeliet etter Markus 10, 35-45
24.3 Tirsdag:             Evangeliet etter Johannes 15, 1-17
25.3 Onsdag:            Paulus' brev til romerne 12, 9-21
26.3 Torsdag:             Paulus' brev til romerne 13, 8-14
27.3 Fredag:             Paulus' første brev til korinterne 13, 1-13
28.3 Lørdag:              Johannes' første brev 4, 7-21

Uke 5
Gode Gud, fyll meg med en ånd av etterfølgelse!

29.3 Søndag:             5. Mosebok 8, 2-3 og evangeliet etter Lukas 5, 1-11
30.3 Mandag:           Evangeliet etter Lukas 9, 22-27
31.3 Tirsdag:             Evangeliet etter Matteus 10, 16-33
1.4 Onsdag:             Evangeliet etter Matteus 10, 34-42
2.4 Torsdag:             Evangeliet etter Johannes 15, 18-27
3.4 Fredag:                Paulus' andre brev til Timoteus 2, 1-13
4.4 Lørdag:                Paulus' andre brev til Timoteus 3, 10-17

 

Uke 6 – den stille uke
Gode Gud, fyll meg med en ånd av lydighet og ydmykhet!

5.4 Palmesøndag:                 Jesaja 35 og evangeliet etter Johannes 12, 1-19
6.4 Mandag:                          Jesaja 52, 13-53, 12 og Paulus' brev til filipperne 2, 1-11
7.4 Tirsdag:                           Evangeliet etter Johannes 17, 1-26
8.4 Onsdag:                          Evangeliet etter Matteus 26, 1-13 og evangeliet etter Lukas 21, 34-22, 6
9.4 Skjærtorsdag:                  Evangeliet etter Johannes 13, 1-30 og evangeliet etter Lukas 22, 7-71
10.4 Langfredag:                  Salme 22 og evangeliet etter Matteus 27, 27-56
11.4 Påskeaften:                   Evangeliet etter Johannes 12, 23-26 og Brevet til hebreerne 4, 14-5, 10

Gode Gud, fyll meg med en ånd av kraft, fred og glede!

12.4 Påskedag                      Evangeliet etter Johannes 20, 1-23; Paulus' brev til kolosserne 2, 12-15 og Paulus' første brev til korinterne 15, 51-58.

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone